Paul Hazard's boeken op internet

Door een gelukkige vergissing van Floris Solleveld in zijn schitterende essay Reflecties over “The history of the humanities”, waarop ik apart terugkom, deed ik een ontdekking.

Solleveld verbond in een contaminatie twee boeken van Paul Hazard tot 'het' boek: La Crise de la Pensée Européenne.

Ik wist dat dit een foutje was, maar ging dat toch even checken op internet. En daardoor ontdekte ik dat beide boeken van Paul Hazard gedigitaliseerd zijn en als PDF op internet voor iedereen toegankelijk zijn gemaakt. Dat geef ik hier graag even door. Het gaat om

Paul Hazard: La crise de la conscience européenne, 1680-1715

Zie hier het PDF-bestand

Hazard’s major work on intellectual history was La Crise de la conscience européenne, 1680–1715, 3 vol. (1935; “The Crisis of the European Conscience, 1680–1715”; Eng. trans. The European Mind, 1680–1715). It examines the conflict between 17th-century Neoclassicism and its ideals of order and perfection and ideas of the Enlightenment. [Britannica]

En

Paul Hazard: La Pensée Européenne Au Xviii Siecle. De Montesquieu A Lessing. [1946]

Waarvan hier het PDF-bestand.

 

 

Op 29 juni besprak ik in dit blog Paul Hazard (1878-1944) en de gevaren van het spinozistische vrije denken het eerste boek n.a.v. de Nederlandse vertaling die ik op de kop tikte.


Hermann von der Dunk gaf [in De Academische Boekengids 49, maart 2005, pp. 20-21] deze typering:
‘Een prachtig voorbeeld van cultuurgeschiedenis is het werk van Paul Hazard. La crise de la conscience européenne is al een ouder boek, geschreven voor de oorlog. Het behandelt de verandering van het denken in de zestiende en de zeventiende eeuw, ten tijde van de vroege Verlichting, en dan vooral de culturele invloed die uitging van het denken van filosofen als Spinoza en Descartes. De gedachte dat het op aarde een tranendal was, vormde lange tijd het fundament van de beschaving. Hazard beschrijft de invloed die het reizen had op het denkklimaat: mensen kwamen in contact met andere culturen. Dat heeft bijgedragen aan een kritische houding tegenover het christendom. Hazard geeft daar interessante voorbeelden van; je wordt echt de zeventiende eeuw ingesmeten.
Het boek is voor een breed publiek geschreven […] [van hier]

Tenslotte, meer om het voor mezelf op deze manier vindbaar te houden, geef ik de link naar HET CONSERVATISME: KRITIEK VAN DE VERLICHTING EN DE MODERNITEIT van Dr. A.A.M. Kinneging [Oorspronkelijk verschenen in Philosophia Reformata, najaar 2000]. +