Revolutie in Spinoza-land. Het epicentrum van het Spinoza-scholarship zou inmiddels in de VS liggen

Yitzhak MelamedEr is een kleine revolte gaande in het veld van de Spinoza-studies. De aanvoerder ervan is de nog betrekkelijk jonge Yitzhak Y. Melamed (43), een associate professor aan het  Philosophy Department at Johns Hopkins University. Hij leverde bijdragen aan diverse boeken, voornamelijk over Spinoza, redigeerde er zelf enige, organiseerde een tweetal symposia over Spinoza. Hij is al vaker op dit webblog gesignaleerd [cf hier]

Onlangs gaf hij een klaroenstoot af dat volgens hem hét hedendaagse centrum van de Spinozastudie zich nu toch wel in de VS van Amerika bevindt. En hijzelf zit, vermoed ik, in het oog van dat centrum. Als platform voor deze luide klaroenstoot koos hij de Notre Dame Philosophical Reviews. Voor de NDPR mocht hij 18 november 2011 het review verzorgen van het Continuum Companion to Spinoza [Wiep van Bunge, Henri Krop, Jeroen M.M. van de Ven & Piet Steenbakkers (eds.), London: Continuum, 2011]. Hij vindt het werk niet onaardig, heeft er naast wat kritiek best wel lovende woorden voor over. Maar…

… de schets van Wiep van Bunge in het laatste hoofdstuk, “Spinoza scholarship”, vindt hij eigenlijk verouderd. Er wordt nog teveel naar Frankrijk als het epicentrum van het Spinoza-scholarship gewezen. Dat was misschien nog enigszins waar toen dat hoofdstuk geschreven werd, maar tijden veranderen en mensen raken met pensioen of overlijden. Volgens hem sluit het Compendium een tijdperk af en is inmiddels een nieuw tijdperk aangevangen!

"This is a fine volume summarizing one epoch in Spinoza scholarship. A new epoch is on the rise.
[…] the rumor is that Spinoza's specter has been spotted above the Atlantic, westward bound."

Gaat Yitzhak Y. Melamed dat dit voorjaar laten zien in de bibliografie over Baruch* Spinoza op de oxfordbibliographiesonline.com waarvoor hij gevraagd is? Het zou me niet verbazen als daarin het accent op Angelsaksische auteurs zal komen te liggen.

Geen onterechte gooi naar erkenning, dunkt me.

* Voor de Amerikanen, zeker die van joodse origine, blijft Spinoza altijd Baruch heten.

Reacties

De bibliografie over Spinoza is verzet naar het najaar, zo is te zien.

De bibliografie over Spinoza wordt verwacht voor najaar 2013, wel te verstaan