Revolutionary Ideas in Nederlandse krant besproken

Na het signaleren van besprekingen in The Financial Times [cf blog van 15 maart] en in The Wall Street Journal [cf blog van 5 mei] van

Jonathan Israel's Revolutionary Ideas: An Intellectual History of the French Revolution from The Rights of Man to Robespierre [Princeton University Press, March 2014] kan ik nu na een tip van Adrie Hogendoorn melden dat

Paul Steenhuis gisteren in NRC Handelsblad zijn recensie van het nieuwste boek van Jonathan  Israel gaf. Steenhuis geeft mij daarin de indruk wel iets te zien in Israel's visie dat de Franse Revolutie niet als één historisch proces te beschouwen is, waarover in z'n geheel iets te zeggen is, maar dat er wel drie revolutieprocessen waren: een democratisch-republikeinse, gebaseerd op de ideeën van Diderot (en Spinoza), een gematigd verlichte revolutie (met een constitutionele monarchie) en een autoritair populistische van Robespierre (gebaseerd op ideeën van Rousseau).

Het artikel werd geïllustreerd met cartoons van Joost Holscher. We zien Spinoza als een 17e eeuwse Diogenes met een lamp op zoek naar? Een mens in de revolutionair? Revolutionaire ideeën?

 

Reacties

De discussie over het gelijk of ongelijk van Israel zal m.i. in belangrijke mate draaien om de vragen of Robespierre een correct gebruik van Rousseau heeft gemaakt en dus ook, 2e, hoe Rousseau gelezen dient te worden.
De recensie geeft overigens een brede kijk op de inhoud van het boek.

Ron Hartmans heeft in De Groene Amsterdammer van 22 mei 2014 zijn bespreking van Revolutionary Ideas. [Zijn 'verhaal' past geheel in het al eerder gevestigde beeld over Jonathan Israel]