Rikus Koops, technicus en Spinozakundige KV-hertaler

Sinds kort staan er op zijn website weer nieuwe toelichtingen van Rikus Koops bij een aantal hoofdstukken van de Korte Verhandeling die hij, zoals bekend, hertaalde [zie op dit blog van 3 april 2012 mijn enthousiaste bespreking en blog van 13 april 2012 enige kritische kanttekeningen].  

Eigenlijk had ik over hem graag een achtergrondartikel in Trouw gezien (zie hierna mijn correspondentie daarover), maar bij gebreke daarvan nu dan het volgende over Rikus Koops. Op LinkedIn presenteert hij zich als volgt: Spinozakundige, hertaler en adviseur Railverkeerstechniek.
Hij heeft een technische achtergrond (MTS Leeuwarden), is Opleider Railinfra Opleidingen en Senior Specialist/Adviseur Railtechniek en Railbeveiliging bij Arcadis Nederland Mobiliteit.
Zijn nadere toelichting luidt:
Het analyseren van werk van Spinoza. Onder andere door het hertalen en van aantekeningen voorzien van de Korte Verhandeling. In maart 2012 als boek verschenen bij Uitgeverij Parthenon.

Het verklaren en verspreiden van het gedachtengoed van Spinoza. Ik doe dit door middel van het publiceren van teksten op mijn internetsite en door het houden van cursussen, voordrachten en lezingen.

Railverkeerskundige en railverkeertechnische vraagstukken, met name op een functioneel niveau. Bestuderen van capaciteitsvraagstukken, het uitvoeren en begeleiden van analyses op dit gebied. Adviseren op een hoog niveau.

Beveiligings en intelockingsvraagstukken, speciaal B-relais installaties en lightrail toepassingen

Opleiding geven in het ontwerpen, testen en onderhouden van beveiligingsinstallaties.

[Zie op LinkedIn. Z’n foto is van facebook].

Mijn correspondentie met Trouw

Op 4 april 2012 schreef ik een e-mail aan de adjunct hoofdredacteur van Trouw die o.a. gaat over de katernen, dagelijks, De Verdieping en, wekelijks, Letter & Geest.

Geachte heer Van Loenen

Na al vele jaren Trouwlezer te zijn heb ik nu voor het eerst behoefte om u te vragen om een artikel. Ik ben liefhebber van Spinoza, houd al jaren zoveel mogelijk ‘nieuws’ en dergelijke m.b.t. Spinoza bij, houd een weblog bij “over Spinoza, Spinozisme en Spinozana” en verkeer regelmatig onder andere ‘spinozisten’, b.v.de Ver. Het Spinozahuis.

Nu verscheen onlangs een parallelle uitgave van de zgn. “Korte Verhandeling” van Spinoza (17e eeuws Nederlands en hertaling in hedendaags Nederlands) door ene Rikus Koops.

Ik begon er met aarzeling aan, maar zijn toelichtingen en een uitvoerige beschouwing waarin hij de KV met de Ethica vergelijkt, zijn zó voortreffelijk en deskundig dat dat nieuwsgierig maakt naar wie is die Rikus Koops? Die heeft dus jarenlang op z’n zolderkamer (zo schrijft hij het ook in zijn dankwoord) die werken intensief zitten bestuderen en vergelijken en ontpopt zich aldus ineens als een werkelijke Spinoza-geleerde. Verbazingwekkend.

Toen ik, na aarzeling (ik beschrijf het in dit blog) het boek aanschafte, hoorde ik om me heen ook anderen vragen: “wie is die Rikus Koops?”

Kortom, volgens mij zit hier een verhaal in.

Uiteraard kan ik ook mijzelf tot hem wenden en meer over hem te weten komen en dat dan ‘publiceren’ op mijn blog. Maar dit verdient m.i. méér aandacht en moet ook voor veel lezers van Trouw interessant zijn: hoe komt iemand ertoe die behoorlijk lastige KV te willen hertalen en vooral: intensief toe te lichten en met de Ethica te vergelijken; wat dus jarenlange studie vergt. Wat betekent Spinoza voor hem dat hij er zich zo lang en zo diepgaand mee bezig hield? En zo meer...

Ik zou het verhaal daarover graag in Trouw in de Verdieping of in Letter en Geestwillen lezen.

Voorde duidelijkheid: ik ben geen kennis o.i.d. van Rikus Koops en heb bij die uitgave geen ander belang dan interesse.

Met vriendelijke groet,

Stan Verdult

                                                 * * *

Na anderhalve maand, op 16 mei, ontving ik een reactie.

Dank u voor uw mail over Rikus Koops. Ik had hier niet van gehoord, maar ga het bespreken met de collega’s die hier meer van (zouden kunnen) weten.

Hartelijk dank voor de tip. Vriendelijke groet,

Gerbert van Loenen
adjunct-hoofdredacteur Trouw

                                                 * * *

Die reactie is binnenkort ook alweer twee maanden geleden. Ik kijk elke dag uit naar dat artikel in 'mijn' krant, maar vrees dus dat het er om mij onduidelijke redenen (als ik zie aan wat voor spiritualistische onzin allemaal wél aandacht wordt gegeven) niet van zo’n stuk komt. Ik hoop mij te vergissen - misschien wordt er iets bewaard voor de kommertijd.