Sandra Schor (1932 - 1990) Spinoza & The Great Letter E

Sandra Schor Sandra 1989was een Amerikaanse schrijfster van joodse origine. Opgegroeid in Queens, New York, waar haar vader een stomerij had, behaalde ze in 1952 haar diploma magna cum laude aan Queens, en twee jaar later ontving ze haar MA in Linguistics aan de Columbia University. Tussen 1952 en 1970 schreef ze verhalen en gedichten, terwijl ze woonde in Tennessee, Florida, Illinois, waarna ze in 1959 terugkeerde naar New York. Na les gegeven te hebben aan de Hofstra University werd ze in 1970 verbonden aan het Queens College waar ze cursussen gaf in literatuur, compositie en ‘creative writing’ tot haar dood op 58-jarige leeftijd in 1990. De laatste vijftien jaar had ze aan kanker geleden. Voor haar novelle The Great Letter E (North Point Press, 1990), ontving ze posthuum de Harold U. Ribalow Award van Hadassah Magazine, het joodse literaire maandblad van The Women's Zionist Organization of America.
Ze was gehuwd met Joseph M. Schor met wie ze drie kinderen had Esther, Joshua en Gideon. Daaraan is te zien dat ze een joodse achtergrond had. Dat ze iets met Spinoza had blijkt ondermeer uit de genoemde novelle en uit een hierna op te nemen gedicht.

De hoofdpersoon van The Great Letter E van Sandra Schor, Barry Glassman, is een joodse optometrist in New York, die tracht zijn gezinsleven en z’n religieuze leven met zijn voorliefde voor Spinoza’s filosofie te verzoenen. Glassman studeert flink op de werken van Baruch Spinoza, die al lenzenslijpend probeerde alles als handelingen te verklaren van God die hij gelijkstelde aan de natuur. Spinoza leerde dat God geen morele betekenis voor de mensen heeft, maar dat men de ogenschijnlijke toevalligheden van het leven en iemands plaats in het Geheel en de Eenheid van de natuur kan leren zien en accepteren. Hoewel Glassman moeite heeft met Spinoza's zienswijze, wordt hij genoopt zijn overtuigingen te herzien in het licht van zijn persoonlijke tragedie: het failliet van zijn zaken, de joodse gemeenschap die het niet met hem eens is, b.v. over zijns zoons bar mitzvah, en zijn vrouw Marilyn laat hem in de steek voor zijn beste vriend die als eveneens optometrist zijn rivaal is, wat hem dwingt naar Brooklyn te verhuizen. Daar wordt hij verliefd op zijn neef, Enid Moscow, die natuurkundige is en op zijn beurt verliefd wordt op een andere man. Wanneer Glassman zijn 13-jarige van huis weggelopen zoon tegenkomt, beseft hij dat hij, anders dan Spinoza, tevreden moet zijn met de kleine stukjes van zijn leven die hij wel kan begrijpen. De filosofische mijmeringen over Spinoza's leven en denken, onderbreken regelmatig de verhaalvoortgang, hetgeen helpt de hoofdpersoon beter te leren kennen. Joan S. Boudreaux: "Schor weaves Spinoza's ethics through this poetic account of a modern man's isolation, . . . unraveling as much universal truth as did Penelope. Her command of the English language along with her wisdom about human nature combine to make this an unforgettable novel, one worth reading again and again."

 

Hadn't Professor Winning always said it, half-consoling, half-mocking our flustered attempts to follow the Spinoza geometry? "Our confusion is part of our perfection." How he misled me into believing I could be a philosopher, praising me after class for my methodical readings of the Ethics, for espousing the system with less confusion than anyone else--or so I thought. Then the B+ in "Spinoza," and a glowing recommendation went to Yale in behalf of Lorenzo Levi, the orthodox son of an Italian Jewish mathematician from Sunnyside. Who could forget those ice-cream silk shirts, those blazing eyes, and the tiny scars on his wrists, barely perceptible under the rubber bands he arranged there for emergencies? But he wrote like an angel! I swore then to out-Spinoza Spinoza and out-Levi Levi. Levi and his rubber bands went to Yale and I to the New York School of Optometry. Eventually, they dropped his fellowship: a suicidal Orthodox Jew was the wrong risk for a philosophy department. I finished with honors. Why then do I still see pudgy Lorenzo Levi riveted to my dream of boola-boola and all that crap, while all I have is a drafty optometry shop, lit with a capital E, among the crazies on Eighth Avenue?

"The Great Letter E" in de titel van het boek staat voor het ‘mysterieuze monogram’ dat zich aan Barry Glassman's optometrie-winkel aan de Eighth Avenue bevindt. Maar voor Glassman staat die ‘E’ ook voor alles dat hem bezighoudt: Ethica, Einstein, existentialisme, empirisme, eros en zo meer.

Spinoza and Dostoevsky Tell Me About My Cousins

1941
Photos clipped carefully as fingernails
from the Sunday News
are art for my aunt’s walls
scorched fireman and rescued child
fisherwoman cast against sunset
grinning paraplegic clutching flag in teeth.
My cousins have the worst and best at home, they
look elsewhere for subtleties

My uncle
makes a modest living
loading fruit in early Brooklyn markets.
Afternoons he lifts his fiddle
and sings with his children
while the rest of our family
moves from Williamsburg
and whispers away fortunes in the war
         
Push open the windows of Williamsburg
         
Let me hear their voices
        
brothers stand with a sister and sing
        
androgynous Andrews Sisters style. Williamsburg 
          was e
ver modest. I’ll be with you 
          in
 apple blossom time.
         
“Moderation,” Spinoza said, “is also a kind of ambition,
         
humility being unnatural to man
         
whose essence is desire.”

1945
The cousins sing at every coming home party
Welcome home Julie
Welcome home Bennie
The boys marry
and die young of heart attacks, each one buried
in his wedding suit
         
Let me hear the widows of Williamsburg
         
as they awaken the sleepers and the dead.
         
Dostoevsky said, “If there is no God
         
then all is possible.” Do you remember how
         
ushenka sent her desperate message to Dmitri?
          --
Tell him I loved him for an hour.

from WEATHER-PROOFING

Bronnen

Uitvoerige website over Sandra Schor op Princeton University
Aldaar ook haar gedichten

Murray Baumgarten, “Urban Rites and Civic Premises in the Fiction of Saul Bellow, Grace Paley, and Sandra Schor.Contemporary Literature 34:3 (Fall 1993), 395-424.

Josh Lambert: American Jewish Fiction. Jewish Publication Society, 2009, 206 pagina's

 

ISBN 0827608837, 9780827608832
zie books.google.com