Schopenhauer’s "De wereld een hel" (zelf al een soort kwaad)

Even iets anders dan Spinoza (hoewel, Schopenhauer hoort er toch ook een beetje bij...)
Je vraagt je af of dit eigenlijk wel kan (ja het kan, want het is gedaan…). In 1980 bracht Boom een overzichtsboek over Arthur Schopenhauer op de markt, De wereld een hel – een representatieve keuze uit het werk van Schopenhauer. Dat was toen een verstandige zet. Het was vér voor de tijd dat er vertalingen in het Nederlands van de hoofdwerken van Schopenhauer waren. Maar inmiddels zijn die er wél en in wat voor door velen geprezen vertalingen van Hans Driessen: De wereld als wil en voorstelling (1997, in twee delen, vele herdrukken) en Parerga en paralipomena (2002, eveneens in twee delen).

Wie schetst mijn verbazing dat Boom nu in zijn reeks ‘Boom klassiek’ ruim dertig jaar later nog eens een ongewijzigde herdruk van De wereld een hel heruitbrengt. Nergens in de inleiding iets over die vertalingen en een bibliografie met een paragraaf over "Schopenhauer in Nederland" die dus volstrekt verouderd is, want niets over die boeken van de Wereldbibliotheek zegt. Boom schrijft: “Dit boek verscheen in 1980 voor het eerst in Nederlandse vertaling bij Uitgeverij Boom en heeft inmiddels de status van een klassiek werk. Het hoort daarom bij uitstek thuis in de nieuwe reeks Boom Klassiek.” Die selectie op zichzelf zal nog steeds wel verantwoord zijn, maar aan zo’n verouderde versie zonder enige actualisering is niets ‘klassieks’ aan. In 2002 werd al een herdruk in de markt gezet, waarvan gezegd werd dat het “een herziene, geactualiseerde druk” betrof, maar dat was ook toen al niet het geval.

Conclusie, dit kun je niet maken, uitgever Boom, dit kan echt niet - maar toch gebeurde het (dus het kon kennelijk wel).

Reacties

Bij de Arbeiderspers is de privé-domein bloemlezing Er is geen vrouw die deugt ook in herdruk verschenen. Voor zover ik het kan over zien op dezelfde wijze als De wereld een hel. Het viel mij meteen op dat er een windhond op de voorplaat staat. Dat had naar mijn inziens een poedel moeten zijn. (op de oude voorplaat staat overigens een karikatuur van Schopenhauer. Wél met een poedel).