Selfie met Benedictus

Gisterennacht gaf Wim Klever via deze tweet de wereld door wat hij ging doen:  

"Vandaag rijd ik mijn Italiaanse vriend, G. Croce, naar Rijnsburg, Voorburg en Den Haag om hem de voetsporen van Spinoza te laten betreden." [Cf.]

En zie, 's avonds zond hij mij daarvan deze selfie, gemaakt door Giovanni Groce met hem en Spinozas beeld in de tuin van diens huis in Rijnsburg. Zo wordt Spinoza opgenomen in de moderne tijd, waarin er een meer familiaire verhouding tot hem lijkt te ontstaan.

 

Reacties

Het mooiste deel van onze excursie-dag was evenwel het bezoek aan Voorburg, waarin we de Herenstraat doorliepen, de prachtige kerk bezichtigden, voor de Huygens/Spinoza apotheek met beider bustes een plaatje maakten en tenslotte het Huygensmuseum bezochten. Vooral de intensieve relatie tussen de twee en ook de aantoonbare invloed van Spinoza op Huygens ( blijkens zijnlater gepubliceerde aantekeningen) hield ons flink bezig n.a.v wat zoal tentoongesteld werd. Zie daarover mijn aan Krop onbekende klassieke artikel
http://gewina-tggnwt.library.uu.nl/index.php/gewina-tggnwt/article/view/534/0 . Het Spinozahuis in Den Haag was met de auto volstrekt onbereikbaar.

@wim
je onbekende artikel gelezen. Zelf heb ik me ook bezig gehouden met die kwestie. Het verband dat Spinoza natuurkundig causaal legt met het associatieve denken, wordt in de appendix II-eind van de KV door Spinoza verklaard met wat voor ons gevoel is en hoe hieruit een (reflectief) idee ofwel de kennis van onszelf, de ervaring van het logisch (natuurlijk en wiskundig) redeneren ontstaat etc. M.i. vormen de natuurlijke selectie bij Darwin en Einsteins invoering van de lichtsnelheid als maatstaven voor respectievelijk de evolutionaire en van de absoluut relatieve bewegingsdynamiek in de natuur de bewijzen van Spinoza's zienswijze. Teveel wordt aandacht gegeven aan verwarde niet dynamische of hiërarchische opvattingen van de idealistische filosofen. Ik ben het het met je eens dat Spinoza daar tegenover als eerste een wetenschapsfilosofie stelt. In die zin is hij al radicaler dan Descartes, Leibniz en Newton die natuurwetmatige beweging van lichamen nog niet goed kunnen verklaren.