Sola rosa sine spina!

Tot heden werd Maria, de voor katholieken Heilige Maagd Maria, aangeduid o.a. (zij ontving vele titels) als de Rosa sine spina - de roos zonder doornen. Over die tekst werd door vele componisten een lied gecomponeerd.

Bijvoorbeeld door Thomas Tallis, wiens door de Chapelle du Roi uitgevoerde Ave rosa sine spinis ik hieronder naar binnen haal. Nog liever haal ik ook meteen maar een van de vele uitvoeringen van Benjamin Britten's bekende en geliefde A Hymn to the Virgin naar dit blog. Hij componeerde dat toen hij 17 jaar was op een anonieme tekst uit The Oxford Book of English Verse, dat afwisselend uit Engelse en Latijnse regels bestaat. In het derde couplet horen we: Lady, flow’r of ev’ry thing, Rosa sine spina.

We moeten echter concluderen dat deze eeuwenlange toeschrijving als onjuist moet worden aangemerkt.

Via een tot heden ongepubliceerd Spinoza-gedicht van Paul Claes worden we er op gewezen dat de substantie, de natuur ofwel God zelf de "sola rosa sine spina" is.

Paul Claes wordt vandaag 70 jaar en bij die gelegenheid feliciteert "Spinoza in Vlaanderen" hem met: "Ad multos annos!" Dit blog sluit zich daarbij aan. Daarbij publiceert Karel D'huyvetters Claes' in 2008 geschreven maar tot heden ongepubliceerde gedicht (Carmen ineditum) Spinoza. Heerlijke tegenspraak, want met deze internetpublicatie is het meteen niet ongepubliceerd meer.

Als in onderstaande uitvoeringen van diverse composities Maria genoemd wordt, moeten we dat dus in de geest vertalen met: goddelijke substantie 

Benjamin Britten, A Hymn to the Virgin, uitgevoerd door de Domkapelle St. Eberhard Stuttgart

 

The Oxford Book of English Verse

Of one that is so fair and bright
Velut maris stella,
Brighter than the day is light,
Parens et puella:
I cry to thee, thou see to me,
Lady, pray thy Son for me,
Tam pia,
That I may come to thee.
Maria!

All this world was forlorn
Eva peccatrice,
Till our Lord was y-born
De te genetrice.
With ave it went away
Darkest night, and comes the day
Salutis;
The well springeth out of thee.
Virtutis.

Lady, flow’r of ev’ry thing,
Rosa sine spina,
Thou bare Jesu, Heaven’s King,
Gratia divina:
Of all thou bear’st the prize,
Lady, queen of paradise
Electa:
Maid mild, mother es
Effecta.

Dan moet u ook deze uitvering eens horen

UCD Choral Scholars perform Britten's 'A Hymn to the Virgin' in Newman University Church, St. Stephen's Green, Dublin on 21st December 2011. Soloists: Susie Gibbons (soprano), Åste Jensen-Sjøvaag (alto), Rory Lynch (tenor), and Mark Ennis (bass). Desmond Earley (conductor). Sound by Kevin Whyms. Production by Zucca (director Matthew Leigh).

                                          * * *

Dan Thomas Tallis, Ave rosa sine spinis door de Chapelle du Roi

Kom, nu ik zo goed bezig ben, neem ik ook van de hedendaagse Hongaarse componist Kocsár Miklós diens Ave, rosa sine spina; uitgevoerd door A Nyitrai Konstantin Egyetem Magyar Kórusa / Hungarian Choir of Constantine the Philosopher University in Nitra