Soviet Spinoza by A. Maidansky

Op 18 en 19 mei 2012 werd in Helsinki het symposium "SPINOZA IN SOVIET THOUGHT". Daarbij presenteerde prof. Andrey Maidansky zijn powerpointprogramma: "Soviet Spinoza: Faith searching for understanding," die ik hierbij graag van zijn website in dit blog naar binnen haal. [Cf. ook dit blog] In het verleden heb ik van diverse Sovjet-filosofen hun Spinoza-interesse behandeld. In deze presentatie komen die alle bij elkaar. Ik wijs vooral op de 11e dia: Spinoza vs. Marx.

Soviet Spinoza by A. Maidansky

Zie ook:

Igor Kaufman, "Studies on Spinoza in Russia" [PDF]
Bij gelegenheid waarvan de tekst gemaakt is, of waar het eerder gepubliceerd is, kan ik niet achterhalen. Het blog, waarvandaan het geüpload is - blog.seniorennet.be/spinoza/ - bestaat ook niet meer. 
Enfin het staat daar en is een informatief stuk.