'Specilla circularia' van Johannes Hudde teruggevonden

                        

In een tweet maakte Marieke van Delft, conservator van de Koninklijke Bibliotheek, bekend dat de NRC vandaag op de pagina "wetenschap" bovenstaand stuk heeft over het teruggevonden werkje over optica van Johannes Hudde (1628 - 1704) dat nu in het bezit is van de KB: Specilla circularia (1656). Zie deze KB-webpagina met nadere informatie, via welke het gedigitaliseerde werkje dat uit slechts 8 bladzijden bestaat, is in te zien. Aan Johannes Hudde schreef Spinoza, zoals bekend, drie brieven (Briefwisseling nrs. 34-36). De brieven van Hudde aan Spinoza zijn merkwaardigerwijs niet bewaard gebleven. In het NRC-artikeltje wordt niet, op de KB-webpagina wordt wel naar de correspondentie met Spinoza gewezen.