"Spinoza die de boel bij elkaar houdt"

Hier moest ik nog even op terugkomen...
Op het blog dejaap.nl maakte Marcel Hulspas zich er druk over dat burgemeester Van der Laan bij gelegenheid van de presentatie van de nieuwe Ethica-vertaling had gezegd dat Spinoza stond voor ‘de essentie van Amsterdam’. Ook Han van Ruler zou het bij die gelegenheid hebben gehad over de band die Spinoza met Amsterdam was blijven voelen.

Enfin, Job Cohen, scheen er een compaan bij gekregen te hebben, en daarover maakte die blogger zich boos. Spinoza was volgens hem allesbehalve een multicultureel denker - niet "iemand die bij Marokkanen op de thee zou gaan." En hij haalde e.e.a. aan uit de brief van Spinoza aan Albert Burgh.

Kennelijk heeft Marcel Hulspas nog geen kennis genomen van dingen die Spinoza in deel IV van de Ethica schrijft; bijvoorbeeld in 4/40 en in de appendix van dat deel onder punt 14:

"Hoewel mensen dus meestal alles regelen op grond van hun lust, brengt hun samenleving niettemin veel meer voor- dan nadelen voort. Daarom is het beter het onrecht dat ze doen rustig te verdragen en onze ijver te richten op de dingen die eensgezindheid en vriendschap helpen creëren." (vert. Corinna Vermeulen).

Ik denk dat Spinoza dus geen enkel bezwaar zou hebben tegen "de boel bij elkaar houden" en met het oog daarop thee te drinken bij Marokkaanse en andere gezinnen.

Reacties

Goed gesproken Stan, ik heb me ook geërgerd aan het kortzichtige gemopper van Hulspas.