Spinoza in de Haagse Kloosterkerk "filosoof van dienst"

ds. Margreet Klokke van de Kloosterkerk te Den HaagZoals ik zaterdag in een blog doorgaf, werd op zondag 12 januari 2014 in de Kloosterkerk in Den Haag door ds. Margreet Klokke gesproken/gepreekt over Spinoza.

Sinds vanmorgen is de podcast van die uitzending op de website van de Kloosterkerk geplaatst en de komende vijf weken na te beluisteren.

Vanaf ±13:00 begon de tekstlezing uit de Handelingen der Apostelen 17:22 met de toespraak van Paulus op de Areopagus, waar hij onder meer de tekst uitspreekt waar ook Spinoza naar verwijst: "in hem leven wij en zijn wij..."

Vanaf ±20:30 tot ±40:00 begint de dominee met de lezing van de ban-woorden, en volgt met de preek, waarin ze Spinoza schetst als een "ongebonden gelovige" die alleen zijn eigen denken volgde.  

Volgens Colerus had Spinoza voor de dominee van de Lutherse kerk, Hendrik Cordes, naar wiens dienst hij soms met het gezin van zijn huisbaas meeging, ‘een groote agting’ [Cf. blog]. Ik denk vast dat hij ook diezelfde 'groote agting' zou hebben gehad voor ds. Margreet Klokke.