Spinoza ingezet bij Occupy

Deus sive Potere - God oftewel Macht

Deus sive Potere

Via een lang citaat uit de TTP wordt op dit Italiaanse blog Spinoza ingezet in de strijd  van de Occupy-beweging die in Italië al gekaapt is door de vanouds gewelddadige Italiaanse anarchisten.
Was Negri al te horen over occupy?