Spinoza scholar Edwin Curley

Zoals ik aankondigde ging ik achter wat meer informatie aan over Edwin M. Curley. Want het was me al heel lang opgevallen dat veel - vooral Engelse en Amerikaanse - auteurs die over Spinoza schijven, naar vooral zijn Ethica-vertaling en zijn toelichtingen verwijzen. Blijkbaar heeft hij veel invloed gehad in het uitleggen en verstaan van de Ethica. Hele generaties studenten, zo heb ik de indruk, hebben in hun studie met hem te maken gehad. Ook nu, in mijn bespreking van het boek Interpreting Spinoza. Critical Essays Edited by Charlie Huenemann die ik vandaag plaatste, viel mij op hoe alle auteurs – en niet zo zuinig – verwijzen naar hem.

Ergens las ik:

Edwin Curley (University of Michigan) is currently preparing an edition (with Princeton University Press) of Spinoza's complete works. So far only the first volume has been published: The Collected Works of Spinoza, Vol. I, edited and translated by Edwin Curley (from Princeton University Press, 1985). This volume includes the following texst: Treatise on the Emendation of the Intellect; Short Treatise on God, Man, and His Well-Being; Descartes' Principles of Philosophy with the Metaphysical Thoughts; Ethics; and the first 28 (through June 1665) of Spinoza's Letters. (hier)

Dit eerste deel van de vertaling van Spinoza´s Complete Werken is dus van 1985. Aandoenlijk is het bijna om op Amazon.com de verzuchtingen in de loop der jaren te lezen van lezers die uitzien naar deel II van die volledige werken van Spinoza, dat er nog altijd niet is.

Curley is James B. and Grace J. Nelson Professor aan de University of Michigan.

 

Professor Curley is best known for his work on Spinoza. He published the first volume of his edition of Spinoza's collected works in 1985 and is currently working on the second volume; he has also written two books on Spinoza (Spinoza's Metaphysics, Harvard, 1969 and Behind the Geometrical Method, Princeton, 1988) and is working on a third, which will focus on the Theological-Political Treatise. He has written on a wide variety of topics in 17th century philosophy--spanning metaphysics, epistemology, philosophy of religion, moral philosophy and political philosophy, and dealing with the other major figures of the period (Descartes, Hobbes, Locke and Leibniz) in addition to Spinoza. Notable here are his book Descartes Against the Skeptics (Harvard, 1978) and his edition of Hobbes' Leviathan (Hackett,1994). Currently he is most interested in the history of early modern political theory, the development of heterodox religious ideas, and the associated development of the ideal of religious toleration. These interests have led him to expand into the 16th and 18th centuries, with work on Montaigne and Montesquieu. He is a past president of the American Philosophical Association, a member of the American Academy of Arts and Sciences, and a recipient of fellowships from the NEH, the Guggenheim Foundation and the National Humanities Center. (Van hier)

Zijn homepage

En wanneer je daarheen klikt, 

krijg je op die simpele website een reeks artikelen aangeboden. Dat zouden meer wetenschappers moeten doen. In Nederland heb ik  alleen nog zo’n aanbod  (zie hier op dit weblog) van Siebe Thissen ontdekt.

Artikelen van Edwin Curley (via zijn website te downloaden)

Spinoza, Life and Works for the Dictionary of Biblical Interpretation   • Spinoza, Life and Works, for the Penguin Dictionary of Philosophy

"Kissinger, Spinoza and Genghis Khan" From The Cambridge Companion to Spinoza, ed. by Don Garrett, Cambridge, 1996.

"Notes on a Neglected Masterpiece (I): Spinoza and the Science of Hermeneutics" From Spinoza: The Enduring Questions, ed. by Graeme Hunter, Toronto, 1994.

"Homo Audax: Leibniz, Oldenburg and the Theological-Political Treatise" From Studia Leibnitiana, supp. 1991

"Maimonides, Spinoza and the Book of Job" From Jewish Themes in Spinoza’s Philosophy, ed. by Heidi Ravven and Lenn Goodman, SUNY Press, 2002

"The State of Nature and its Law in Hobbes and Spinoza" From Philosophical Topics 1991

"The Immortality of the Soul in Descartes and Spinoza" From the Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 2001.

"'I durst not write so boldly'..." 12-07-2005

"Donagan's Spinoza" From the memorial conference for Alan Donagan.

En elders, op de rijk gevulde website “Some texts from Early Modern Philosophy` van Jonathan F. Bennett, zijn verder van Curley te vinden:

Spinoza: Ethics - The Collected Works of Spinoza, vol. 1 (Princeton University Press, (1985), edited and translated by Edwin Curley. And for helpful ideas about colloquial turns of phrase, Baruch Spinoza: The Ethics and Selected Letters (Hackett Publishing Company), translated by Samuel Shirley.

• Spinoza: Theology and Politics: I worked from the translation by Edwin Curley, which he generously made available to me (it will be included in his soon-to-be-published The Collected Works of Spinoza, vol. 2).

bookjacketA Spinoza Reader: The Ethics and Other Works
Edited and translated by Edwin Curley, Princeton University Press

(Hier hardcover)

Er zijn van hem (incomplete, niet geheel recente) bibliografieën op internet te vinden

A Bibliography Compiled by  Eddie Yeghiayan Index du Bulletin de Bibliographie Spinoziste Contributions de Edwin M. CURLEY

En z’n eigen overzicht tot in 2006 in z’n cv 

Op Curley's website is ook te vinden het "Transcript of a debate between Edwin Curley and William Lane Craig, on the existence of the Christian God, February 1998." De laatste jaren is het vooral Richard Dawkins die graag en met veel plezier als missionaris van het atheïsme, debatten over het niet bestaan van God aangaat.
Wel interessant is te lezen hoe omzichtig Curley tien jaar geleden probeerde te werk te gaan bij het afspreken van de voorwaarden voor en de reglementering van een debat, waarin hij de christelijke God zou bestrijden. Ik moest erg denken aan een Middeleeuws ketterij-verhoor. Het is me teveel om allemaal door te lezen, maar de inleiding en hier en daar een stukje geeft wel een aardig beeld.

_____________________________________________________________

En wat ontdek ik tot mijn verrassing, nadat ik al het bovenstaande bij elkaar heb gezocht? Dit boek, Interpreting Spinoza. Critical Essays, was helemaal opgezet ter herdenking van Edwin Curley. Want ik kom zojuist tegen dat er mei 2007 een conferentie ter ere van Edwin Curley is gehouden!  

Interpreting Spinoza: A Celebration of the Work of Edwin Curley, James B. and Grace J. Nelson Professor, May 4-6, 2007

Date: 5/4/2007; 11:30 to 6:45 p.m
Location: Michigan League, Hussey Room
Host Department: Philosophy

A conference on Spinoza’s philosophy to celebrate Edwin Curley, and his career.  (hier en hier nog het hele programma)

Ik hád het eerder kunnen weten, als ik de Inleiding helemaal gelezen had. Maar ik had alleen de 1e bladzijde gelezen en was direct achterin bij de artikelen over de politieke theorie begonnen en daarna begonnen met hoofdstuk I en de andere hoofdstukken over de metafysica. De verdere Inleiding van het boek had ik dus (nog even) overgeslagen. En nu, nu ik die conferentie ontdekte, ging ik uiteraard nog eens naar die inleiding. En daar staat dus luid en duidelijk dat dit boek een 'tribute' is aan een scholar die zijn carrière wijdde aan het  helpen van anderen om Spinoza's denken beter te verstaan. Hij bracht de eerste kritische editie van de Ethica in het Engels.

Huenemann schrijft in zijn inleiding al die dingen die ik zelf ook al was gaan vermoeden: "Curley has developed new and compelling ways to think about Spinoza's metaphysical, ethical, and political projects, ways that have shaped the terrain of contemporary Spinoza scholarship." En daarna gaat de laudatio verder met memoreren van zijn verdiensten voor de rest van de geschiedenis van de moderne filosofie: Descartes, Hobbes, Locke, Montaigne, Maimonides.  

Slordig van mij: je mág inleidingen niet overslaan! Maar ja, vroeger in mijn opleiding was mij geleerd dat je niet meteen braaf vooraan moest beginnen een boek van kaft tot kaft tot je te nemen, maar eerst het boek eens besnuffelt, de inhoudsopgave bekijkt, het eens doorbladert en hier en daar begint te ontdekken - en ja, ik wás nog bezig met het boek. Maar toch, bij dat besnuffelen hoort een inleiding uiteraard wel meegenomen te worden...

Interessant is wel dat aan mijn reactie (ik wilde na lezen van ruim de helft van het boek ineens méér weten over Curley) duidelijk is te merken dát de auteurs zich in deze artikelen met Curley hebben verstaan. En dat het gelukt is hem een eresaluut te brengen.