Spinozadag 2014 in Paradiso over Spinoza en Koerbagh: provo’s van de Gouden Eeuw?

De zevende Spinozadag die de Amsterdamse Spinoza Kring samen met Paradiso organiseert, zal plaatshebben op zondag 23 november 2014 vanaf 12:00 uur in Paradiso. Thema

          Spinoza en Koerbagh: provo’s van de Gouden Eeuw?

Sprekers: de nieuwe cultuurwethouder van Amsterdam Kajsa Ollongren, Bart Leeuwenburgh, Henri Krop, Hedy d’Ancona en Karianne Marx.

Voorbije vrijdag zond Paradiso een persbericht uit met de informatie en het nieuwe affiche.

 

          Spinoza en Koerbagh: provo’s van de Gouden Eeuw?

Op de zevende editie van de door de Amsterdamse Spinozakring georganiseerde Spinozadag staat het klimaat centraal waarin de wereldberoemde filosoof opgroeide en met gelijkgestemden de basis voor zijn filosofie legde. Concrete aanleiding is het verschijnen van twee boeken. In 2013 verscheen Het noodlot van een ketter, waarin Bart Leeuwenburgh het leven en denken van Adriaen Koerbagh beschrijft. Koerbagh's radicale opvattingen en provocerende houding brachten hem tot ontzetting van zijn vrienden waaronder Spinoza in het Amsterdamse rasphuis waar hij in 1669 overleed. Het is een treffende illustratie van de mogelijkheden en beperkingen van de Amsterdamse tolerantie in de Gouden Eeuw. Hoezeer de filosofie van Spinoza, die in dit klimaat tot ontwikkeling kwam van blijvende betekenis is geweest, is uitgebreid besproken door Henri Krop in zijn Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland (2013).

De middag wordt geopend door Kajsa Ollongren (wethouder van cultuur, Amsterdam).
Dr. Bart Leeuwenburgh is verbonden aan de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was mederedacteur van het Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers (2003). Hij promoveerde op de Nederlandse ontvangst van Darwins theorie van natuurlijke selectie.
Dr. Henri Krop studeerde filosofie en theologie in Leiden en is als universitair hoofddocent geschiedenis van de wijsbegeerte verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2002 verscheen van hem een vertaling van de Ethica.
Onder leiding van dr. Karianne Marx (docent geschiedenis van de filosofie aan de Universiteit van Utrecht) zullen de sprekers met elkaar in debat gaan en krijgt het publiek gelegenheid vragen te stellen. Hedy d’Ancona (voormalig minister van Welzijn en Cultuur) zal het debat openen door een ‘column’ uit te spreken.

Voorverkoop zou al lopen vanaf 9 augustus - zie hier méér info.