Spinoza’s 'filosofie van de verontwaardiging' in Zwolle

Trouw heeft op de pagina religie&filosofie een agenda. Daarin de mededeling dat vanavond in het Filosofisch Café Zwolle het thema zal zijn: “Socratisch gesprek verontwaardiging” o.l.v. Karel van Haaften. Verontwaardiging kan enorme krachten wakker maken.

In Trouw lijkt iets weggelaten, want De Stentor geeft te lezen: “Volgens Spinoza kan verontwaardiging enorme krachten losmaken in de mens. Het eerste Socratische Gesprek van dit jaar gaat over verontwaardiging.”

Het Filosofisch Café Zwolle wordt gehouden in De Belgische Keizer aan de Melkmarkt. Aanvang 19.30 uur. Opgeven: van.haaften@hetnet.nl

Over Spinoza’s denken over verontwaardiging valt veel te lezen in Tinneke Beeckman’s Door Spinoza’s lens. Macht, meditatie, manifestatie, evolutie en seksualiteit [Pelckmans-Klement, 2012]