Spinozisme is geen 'religie zonder God'

Theo de Boer & Ger Groot, Religie zonder God. Een dialoog. Uitgeverij Sjibbolet (Reeks Oratio), 2013 - 120 pagina’s - ISBN 978 94 9111 005 4

"Hoewel de godsdienst voortdurend wordt doodverklaard, weigert hij hardnekkig te verdwijnen. Maar de manier waarop gelovigen denken over God en het heilige is niet meer dezelfde als vijftig jaar geleden. Wat kan godsdienst nog betekenen? Blijft er van de religie nog iets meer over dan een verzameling rituelen, aangevuld met het vage besef dat er in het leven ‘iets meer’ moet zijn dan het banale hier en nu? Valt er nu nog iets redelijks te zeggen over transcendentie, het hart van de religie zelf? Theo de Boer en Ger Groot - ooit leermeester en student - gaan hierover een gesprek aan vanuit een verschillende achtergrond (protestant en katholiek). De god van de rationele, natuurlijke theologie is gestorven, aldus De Boer, maar dat was maar één gestalte waarin mensen diens mysterie kunnen ondergaan. In plaats van te willen spreken als een wetenschap zal de theologie zich moeten laten inspireren door het denken van Pascal en Levinas, zo betoogt De Boer. Groot pleit daartegenover voor een materialistische benadering van de godsdienst waarin het religieuze handelen centraal staat. God is voor de religie volgens Groot helemaal niet zo belangrijk. Het leven krijgt voor hem allereerst betekenis door de ervaring van het ritueel." [uitgever Sjibbolet, boekencentrum, filoblog; hier is al een stukje te lezen]

Spinoza komt nergens in het boekje voor, behalve één keer in het voorbijgaan, als in een opsomming van vergelijkbare begrippen, 'zijn’ “conatus essendi” wordt vermeld - wat zo geformuleerd eigenlijk al geen begrip van hem is. Toch vind ik het wel prima zo. Wiep van Bunge heb ik meermalen horen zeggen dat vele niet-professionele filosofen die zich met Spinoza bezig houden dat volgens hem waarschijnlijk doen, op zoek naar een alternatief voor de traditionele godsdienst. Als dat zo zijn, gaat het in ieder geval niet om een ‘religie zonder God’. Ik althans neem de godsidee van Spinoza uiterst serieus.