Steven Nadler "Why Spinoza Was Excommunicated"

In HUMANITIES, The Magazine of the National Endowment for the Humanities [September/October 2013 | Volume 34, Number 5] staat een artikel van Steven Nadler "Why Spinoza Was Excommunicated". Behalve nog eens een duidelijk overzicht van de feiten en de vraagpunten m.b.t. de Herem, geeft hij ook een treffende samenvatting van de hoofdzaken van Spinoza's filosofie. Het zal hopelijk weer veel mensen van enige heldere noties voorzien. [Hier]

Reacties

Sponoza doorgekruist, doch maar half geslaagd..

Ik vind het wel een geslaagd overzicht van de voor die tijd meest controversiële opvattingen van Spinoza. Mij is wel eens gevraagd: wat is er nou bijzonder aan Spinoza? Wat zijn z'n meest kenmerkende opvattingen? Dat schud je (ik in elk geval) niet zo maar uit je mouw. (Ja, geen persoonlijke God, God of de Natuur). Dit artikel geeft wat mij betreft een prima houvast voor een antwoord op zo'n vraag. Je kunt er zo een puntsgewijs lijstje van maken. De herem is, lijkt het, een beetje de aanleiding voor dit mooie overzicht.

Het is mij een raadsel hoe je mijn opmerking totaal verkeerd kunt verstaan. Het is toch duidelijk dat zij de symboliek van de illustratie betreft!? Het artikel van Nadler vind ook ik, zowel qua inhoud als stijl voortreffelijk.

Dan zijn we het helemaal eens Wim en jij zegt het beter: zowel qua inhoud als stijl voortreffelijk. Ik had eerlijk gezegd niet zo op de illustratie gelet (en overigens geprobeerd niet op jouw commentaar te reageren)

Mooi, zijn het met z'n drieën eens dat daar weer een prima artikel van Steven Nadler te lezen is! Nogmaals aan allen aanbevolen.