Thema VHS-Spinoza Zomerweek 2014: Moderne en hedendaagse filosofen over Spinoza

Op de website van de Verening Het Spinozahuis verscheen het (voorlopige) programma van de komende Spinoza-Zomerweek.  

Nadat vorig jaar de vraag naar de actualiteit van Spinoza’s filosofie, zoals hij deze met name in de Ethica heeft uiteengezet, werd gesteld aan diverse hedendaagse wetenschappers, zal dit jaar gekeken worden naar de vraag hoe moderne en hedendaagse denkers zich tot de filosofie van Spinoza verhouden.

Data: 28 juli t/m 1 augustus 2014 

Voorlopig programma:

Maandag 28 juli
De receptie van Spinoza’s filosofie bij Schopenhauer en Nietzsche
(Prof. dr. Piet Steenbakkers)

Dinsdag 29 juli
Een psycho-analytische duiding van Spinoza, met name van Lacan en Deleuze
(sprekers zijn gevraagd)

Woensdagochtend 30 juli
De wending naar de politieke filosofie van Spinoza
(Etienne Balibar) (lezing in het Engels)
Middag: vrij

Donderdag 31 juli
Een fenomenologische en existentiële blik op Spinoza: Paul Ricoeur en Maurice Merleau-Ponty
(Drs. Jim Juffermans)

Vrijdag 1 augustus
Agamben en Spinoza
(spreker is gevraagd)

 

Organisatie: Vereniging Het Spinozahuis;
informatie info@spinozahuis.nl
Plaats: Cultuurhotel Woodbrooke, Woodbrookersweg 1, Barchem [website]
Begeleider: Miriam van Reijen

                                              * * *  

Hierbij alvast deze cartoon van Deleuze met Spinoza [van hier]

 

Hier bewaar ik de eerste programma-ideeën w.b. de zomercursus 2014.

Nadat vorig jaar de vraag naar de actualiteit van Spinoza’s filosofie, zoals hij deze met name in de Ethica heeft uiteengezet, werd gesteld aan diverse hedendaagse wetenschappers, zal dit jaar gekeken worden naar de vraag hoe latere en hedendaagse denkers zich tot de filosofie van Spinoza verhouden. Achtereenvolgens zal de receptie van Spinoza’s filosofie bij Schopenhauer en Nietzsche worden belicht (dag 1), vervolgens de poging tot een psycho-analytische duiding van Spinoza, zoals die van Lacan en Deleuze (dag 2) en tot een (neo-)marxistische, zoals die van Etienne Balibar en Antonio Negri (dag 3). Op de vierde dag wordt er naar Spinoza gekeken vanuit een fenomenologische en existentiële hoek (Ricoeur, Bergson, Merleau-Ponty, Sartre) en tot slot (dag 5) komen enkele 21ste eeuwse filosofen aan bod, zoals Zizek en Badiou.

Reacties

Het programma is verder ingevuld en enigszins gewijzigd.
Zie nieuw blog:

http://spinoza.blogse.nl/log/programma-vhs-spinoza-zomerweek-2014-gewijzigd-en-verder-ingevuld.html

Dat zal een waardeloze week worden voor veel geld, op het overbekende eenzijdige verhaal van Balibar na van alle actualiteit gespeend. Alleen een gek trapt er in.

Gisteren ontvingen de leden van de VHS de uitnodiging met het rijke programma van de zomerweek. Het is duidelijk dat er één gek is die er niet "intrapt". Maar ik ga ervan uit dat er weer vele geïnteresseerde en verstandige mensen zijn die zich zullen inschrijven en die ik in Barchem hoop te ontmoeten.

Wat mij betreft had Jozef Moetwillig, de drukker en uitgever, er nog bij mogen vermelden van welk bijzonder perkamentachtig doorzichtig papier het omslag is gemaakt