Trouw over Jaron Beekes' Spinozastrip en de tentoonstelling in het JHM

Dagblad trouw heeft vandaag een artikel over De lens van Spinoza, het beeldverhaal van Jaron Beekes over Spinoza, waarvan ik in het blog van 22 okt. 2011 mijn positieve bespreking gaf.

Fleur Wirtz heeft een gesprekje met jaron Beekes. Het accent in het stukje ligt op de tentoonstelling in het Joods Historisch Museum t/m 27 oktober, waar naast de tekeningen van Beekes ook originele afbeeldingen te zien zijn waarop hij zich baseerde. Beekes ervaart dat als een hele eer.

Citaat: Beekes heeft al lange tijd een fascinatie voor Spinoza, zegt hij. “Hij was de eerste die inzag dat God niet op een wolk zit. Zoals wiskundigen zeggen dat alles doordrongen is van wiskunde, zo zei Spinoza dat God in alles is en daarmee gelijk is aan de natuurwetten.”

Spinoza blijft moeilijk, ook voor gefascineerden. Een misverstandje is het dat God gelijk zou zijn aan de natuurwetten. Die komen eeuwig en noodzakelijk voort uit God, zíjn eeuwige modi, maar zijn niet God, die wél ín hen is. Ach dat kun je toch niet in een strip uitbrengen.

Ook Trouw vindt: Strip brengt Spinoza tot leven. En ook Trouw haalt er als illustratie een scène aan het strand van Schevingen uit het beeldverhaal.

 

Grappig vind ik wel het volgende dat het stuk laat lezen:

Bovendien is dit [de verbanning] volgens Beekes het moment dat Spinoza tot alom bekend filosoof heeft gemaakt. “Als hij niet verbannen was, hadden we misschien nooit van hem gehoord. Dan was hij waarschijnlijk koopman gebleven of rabbijn geworden.”

Hij is kennelijk van mening - net als Allan Nadler - dat die verbanning het beste is wat Spinoza en dus ook ons overkomen is. Aardig idee, hoewel alles was en is zoals het is. Het had nooit anders kunnen zijn. Maar speelse ideeën moet een creatieve geest hebben.