Vrije wil: een illusoire hersenkronkel?

Jaarlijks organiseert de Stichting Thomas More (v/h Radboudstichting) in de week vóór het begin van het collegejaar een masterclass Wijsbegeerte & Levensbeschouwing. Dit jaar was het thema Vrije wil: een hersenkronkel? In debat met neurowetenschappers en filosofen. De masterclass, gehouden van 20 t/m 24 augustus 2012 aan de Universiteit Utrecht, werd geleid door prof.dr. Palmyre Oomen [cf hier].

Zie hier het programma: een van de colleges werd gegeven door prof. dr. Han van Ruler over ‘Spinoza’s ontkenning van de vrije wil’.

Welnu van dit alles zal in april volgend jaar bij uitgeverij Klement een boek verschijnen:

Palmyre Oome (red.), Vrije wil: een hersenkronkel? Hernieuwd debat over een brandende kwestie. Klement, 2013, 280 pagina’s - ISBN: 9789086871216

Mooie illusionistische cartoon op de cover. Die hand die de vrijheid symboliseert en het touwtje 'denkt' door te knippen zit uiteraard zelf aan een touwtje.