Wat weet "De allerslimste mens ter wereld" van Spinoza?

Deze maand wordt door het Vlaamse TV-net één het programma De Allerslimste Mens ter Wereld uitgezonden. Hierin nemen de beste kandidaten uit de voorbije seizoenen van het populaire programma het tegen elkaar op.

Vandaag, in aflevering 16, namen de kandidaten (vrnl) Eva Brems, Wouter Deprez en Jan Verheyen het tegen elkaar op.

In 'Ronde 2 - Open deur' krijgen de kandidaten een vraag die via een video gesteld wordt en een raakvlak heeft met de vragensteller. Er dienen vier antwoorden te worden gegeven. Als een kandidaat stopt voordat alle vier antwoorden gegeven zijn, mogen de andere kandidaten proberen de lijst af te maken beginnend met degene met het minst aantal seconden.
Moraalfilosoof Etienne Vermeersch stelde de vraag: "Wat weet je van Spinoza?"

                            E N   Z E   W I S T E N   N I E T S !