William Louis Rabenort (1870 - ?) begon 'Spinoza as educator' met gedichtje

In de reeks Contributions to Education van de Columbia University verscheen in 1911 het 31e deeltje van de hand van 

William Louis Rabenort, Spinoza as educator. [New York, Teachers College, 1911. vi, 87 p. 24 cm.]
[archive.org - hathitrust.org - infomotions.com

Google geeft ontzettend veel hits naar de vele herdrukken die van zo’n boek rechtenvrij op de markt worden gebracht (de eerste herdruk verscheen al in 1975). Behalve dat naast dit boekje in 1912 van hem verschenen in een serie “Rabenort’s geography” North and South America: Exclusive of the United States apart de United States  en Europe en in 1934 Rabenort's new geography; Afrika; The earth,*) waaruit valt op te maken dat z’n hoofdberoep wellicht geograaf was, is er niets over hem te vinden. Nou ja, dit nog - in 1926 verscheen: Stories for Junior High Schools. Edited by William Rabenort. New York: Charles Scribner's Sons, 1926. Pp. 416. Seven briefly annotated short stories: "A Christmas Carol," "The Cricket on the Hearth," "Rip Van Winkle," "The Great Stone Face," "The Lady or the Tiger," "The Perfect Tribute," and "The Man Without a Country." **)
Dus misschien was hij vooral een onderwijsman.

De reviewer van The Philosophical Review [Vol. 22, No. 5 (Sep., 1913), pp. 566-567] Katherine Everett Gilbert, vond dat het boekje niet bijdroeg aan de theorie over de filosofie van Spinoza of die van de educatie, maar het is de vraag of dát het criterium is dat je moet aanleggen. Ze vond: “Spinoza's relation to education, is well worth considering; for Spinoza not only treats concretely subjects connected with education, such as ethics and politics, but he contemplated formulating his ideas on education directly.” Ze vond het wel nadelig dat niet van enige kennis van Spinoza kon worden uitgegaan, zodat erg veel ruimte van het dunne boekje opging aan het samenvatten van Spinoza’s leer.

Ik vond wel interessant aan de hand van de bibliografie een indruk te krijgen van de stand van de Spinoza-literatuur van die tijd. En ik vond wel aardig dat de auteur een gedichtje van eigen hand vooraf liet gaan, dat ik hierna overneem.

 

SPINOZA

How met the Orient and Occident
To cast the crystal for Spinoza's brain!
Hebraic prophet, subtile Moor of Spain;
The Schoolman's lore. Renaissance discontent;
Mystic and craftsman; scientist intent
On human life, and sage without a stain,
Of classic calm in persecution's pain;
Like sand before the fusing flame, they blent.

Through this true lens, polished by Nature's hand
We look at past rainbow passion to the sphere
Where reason's achromatic ray shines clear
On things eternal; whence we understand
How to love God, — the true philosophy, —
One way to virtue and tranquillity.

February, 1909.

_______________

*) New York, Cincinnati etc, American book company, 1934

**) Book Notices in The English Journal, Vol. 15, No. 7 (Sep., 1926), pp. 558-564+566+568Published