Wordt het zoeken naar het spirituele bij Spinoza geheimgehouden?

Soms ontvang ik via dit weblog een e-mail, waarin mij een vraag wordt gesteld of een verzoek gedaan. Deze keer maak ik er een blog van. Wie weet  kan iemand deze vraagstelster helpen?

"Beste heer/mevrouw,

Ik schrijf u omdat ik op zoek ben naar een boek die spreekt over de relatie tussen de filosofie van Spinoza en de Oosterse mystiek, met name de soefi filosofie van Yunus Emre, een zeer bekende Turkse dichter. Mijn zoektocht heeft tot nu toe niets opgeleverd, maar ik hoopte dat er bij jullie kring genoeg expertise zou zijn om mij te informeren of er een dergelijk boek bestaat in het Nederlands of in het Engels.

Als er niet een dergelijk boek bestaat, heb ik interesse in elk ander boek die Turkse soefi filosofen en dichters verbind aan de filosofie van Spinoza. Gezien het hier een kado betrefd, had ik graag zo snel mogenlijk uw reactie ontvangen opdat ik nog tijd zou hebben om dit (zeldzaam) boek te bestellen.

Alvast bedankt en ik hoop binnenkort van u te horen.
Met vriendelijke groet,

wg SG"

Ik weet al dat ik ga antwoorden dat zoiets niet zal bestaan en dus niet te vinden zal zijn.  

Om meerdere redenen, waaronder de houding tegenover de Turken in de 17e eeuw en ook zoals Spinoza over hen spreekt, lijkt het mij nauwelijks denkbaar dat Spinoza zou hebben gehoord van, laat staan iets zou hebben met Yunus Emre (1280 - 1321) die volgens wiki één van de belangrijkste mystieke soefi dichters van Turkije was.

Enfin, je gaat eens surfen en ontdekt dan dat Elisabeth Keesing in De Soefi-gedachte vanaf 1999 een aantal artikelen schreef over Inayat Khan en Spinoza. Het eerste is er als PDF te vinden. Zij zet er een aantal gedachten van Spinoza naast die van Inayat Khan.

Zij begint het eerste artikel met: "In september 1997 hield de Vereniging Het Spinozahuis een symposium waar vertegenwoordigers van verschillende wereldbeschouwingen uiteenzetten welke ideeën van Spinoza iets gemeen hadden met hun leer. Merkwaardigerwijs ontbrak iemand die wees op de overeenkomsten met boeddhisme, yoga en soefisme en juist daar is veel over te vinden. Zie bijvoorbeeld het in 1956 verschenen Spinoza in the Light of the Vedanta; de auteur, R.M. Tripathi, vergelijkt nauwgezet Spinoza's filosofie met de Indiase en eindigt zijn onderzoek met de conclusie dat Spinoza als een Jnanin Yogi de beleving van het Eeuwige nastreeft via het verstand."

Ik heb en las het boek van dr. W.R. van Brakel Buys, Het godsbegrip bij Spinoza. Een inleiding tot het monisme (Bijleveld, 1934), waarin uitvoerig vergelijking wordt gemaakt tussen Spinoza en Shankara, maar die is van de Hindi-kant, niet de soefi-kant. 

En wat kom ik tot mijn verbazing verder op internet tegen met Spinoza en Soefi in de zoekbalk van Google?

De Vereniging Het Spinozahuis was een van de partners in samenwerking bij het organiseren van de hierna volgende cursus begin deze maand.

Maar op de website van Het Spinozahuis is hierover nooit mededeling gedaan! Ik ben zo vrij dit een beetje merkwaardig te vinden. Het kan inmiddels bekend zijn dat ik op dit weblog, zodra ik die tegenkom, cursussen en conferenties doorgeef. Waarom zo'n stiekeme cursus?

Daoïsme, soefisme en Spinozisme: op zoek naar het overwinnen van tegenstellingen in spiritualiteit en politiek

FOW – ISVW - Vereniging Het Spinozahuis

De islam, het Chinese denken en de Westerse filosofie bergen alle drie spanningen en tegenstellingen in zich. Er zijn allerlei afzonderlijke stromingen, groeperingen en denkrichtingen te onderscheiden die soms ‘hemels’breed van elkaar verschillen.
Tevens kennen ze alle drie een rijke spirituele traditie, waarin wordt geprobeerd om alle tegenstellingen juist te overwinnen in een meer universalistische kijk op de wereld.spinoza

In de islam wordt deze rol vervuld door het soefisme, en in het Chinese denken door het daoïsme. Binnen de Westerse filosofie is onder anderen Spinoza een duidelijk voorbeeld van het streven om het denken te laten bewegen naar gene zijde van allerlei dogmatische tegenstellingen.

De erfenis van deze spirituele tradities is meer dan ooit actueel. In de huidige mondiale situatie zien we dat fundamentalistische thema’s uit de religie politiek worden uitgebaat. Tijdens dit weekend worden soefisme, daoïsme en spinozisme met elkaar in gesprek gebracht. Door multiculturele analyse, comparatief filosoferen en intercultureel denken op elkaar te enten wordt onderzocht in hoeverre de genoemde drie spirituele tradities ons kunnen helpen om de valkuil van hedendaagse religieuze en politieke dogma’s te vermijden.

De soefistische universaliteit, daoïstische levenskunst en de spinozistisch georiënteerde politiek-religieuze kritiek wijzen tezamen in een richting van een affirmatieve en productieve, intercultureel-politieke spiritualiteit. Daarin tekenen zich mogelijk de contouren af van antwoorden op de vragen van onze polariserende tijd in een zich globaliserende wereld.
 

Programma

Zaterdag 3 maart

 

10.30-12.15 uur Dr. Henk Oosterling: Inleiding: van comparatieve naar interculturele exploraties. Verlicht (af)wegen

 

14.00-15.00 uur Dr. Woei Lien van Woerkom-Chong: De daoïstische leerweg van het herkennen en overwinnen van tegenstellingen

 

15.15-16.15 uur Prof. dr. Anton Wessels: Islam, soefisme en het Westen

 

16.30-17.30 uur Drs. Miriam van Reijen: Spinoza, Oost of West?

 

20.00-21.30 uur Plenair debat

Zondag 4 maart

 

09.30-10.00 uur Dr. Henk Oosterling: Naar een intercultureel-politieke spiritualiteit voorbij het Eurotaoïsme

 

10.00-11.00 uur Prof. dr. Wiep van Bunge: Spinoza tussen marranen en Chinezen. Over relationele spiritualiteit.

 

11.15-12.15 uur Dr. Woei Lien van Woerkom-Chong: Is de weg van de koning de ware weg? Verschillende opvattingen over politiek binnen het vroege daoïsme

 

14.00-15.45 uur Dr. Michiel Leezenberg: Spiritualiteit en politiek in de islam

 

16.00 uur Forumgesprek

 

17.00 uur Einde

Praktisch

 

Organisatie: Filosofie Oost-West in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte en de vereniging Het Spinozahuis

 

Begeleiding: dr. Henk Oosterling en ir. Joke Koppius

[zie hier]

In het Programmaboek van Filosofie Oost-West (PDF) komt deze cursus weer niet voor; wel een cursus Macht en onmacht van de rede: Descartes, Spinoza, NietzscheWesterse filosofie in de moderne tijd van Jeroen Bartels.

Reacties

Misschien is het niet te ver gezocht om SG te wijzen op de 12e eeuwse roman van Ibn Tufayl, welks volledige titel luidt DE VERHANDELING OVER HAYY IBN YAKZAN. OVER DE GEHEIMEN VAN DE OOSTERSE WIJSHEID. Deze roman teert niet alleen op de Islamitische mystiek, maar ook nog op de Indische wijsheid, omdat hij inspiratie put uit Avicenna's GENEZING, dat op zijn beurt refereert aan 'oosterse' (vanuit Perzie gezien dus Indische) wijsheid.
De les van deze roman werd door een van de scherpzinnigste volgelingen van Spinoza (Johannes Bouwmeester) gezien als een correcte uitdrukking van Spinoza's leer, reden waarom hij een Nederlandse vertaling verzorgde (overigens op basis van een Latijnse vertaling van Pocock). In de Bruna-winkels kun je een moderne vertaling door Remke Kruk vinden IBN TUFAYL. EEN FILOSOFISCHE ALLEGORIE UIT MOORS SPANJE (Bulaaq uitgeverij 2005)

Mij schiet nu te binnen dat SG ook kan worden aanbevolen J. Wetlesen, THE SAGE AND THE WAY (Assen 1979), dat een relatie legt tussen Spinozisme en Boeddhisme. Het werk is nog verkrijgbaar, althans antiquarisch.

Beste Stan Verdult,
Het weekend 'Daoïsme, soefisme en Spinozisme: op zoek naar het overwinnen van tegenstellingen in spiritualiteit en politiek' waarnaar wordt verwezen, heeft in 2006 plaatsgevonden. Het betreft dus oude koek. De aankondiging heeft indertijd wel degelijk ook op de website van Het Spinozahuis gestaan.

Probleempje is hiermee uit de wereld geholpen - vertrouwen hersteld.
Een jaartal bij een bericht dat op internet blijft staan blijkt dus wel zo handig.

Ik ben blij met dit 'blok' was op zoek naar Spinoza en vind zowaar verbindingen die zo belangrijk zijn, en zeker voor mij!
'n zegen.
M.Koster