Zonder politiek is algemeen welzijn niet mogelijk

Verscheen vandaag in Opinie & Debat van NRC Handelsblad een ingezonden brief van Wim Klever over het "simplisme van het marktgeloof". Hij schrijft:

Het onderwerp gaat mij zeer ter harte. Alleen vind ik het jammer dat de redactie in de ondertitel, die ontleend is aan mijn laatste zin, het woord 'algemeen' heeft weggelaten. Dat is nu juist essentieel. Denk maar eens aan de definitie van de staat die Van den Enden geeft, waarin nadrukkelijk wordt bepaald dat er van geen 'gemenebest' sprake kan zijn, wanneer niet "ieder lid, in welke stand dan ook, daardoor niet alleen niet wordt verzwakt of benadeeld, maar daarentegen ten algemenen nutte juist wordt versterkt en meer bevredigd en gesteund ('opgeholpen')."

Lees via deze link zijn ingezonden brief.

Gelukkig is er een Spinozadeskundige die zich af en toe mengt in het actuele debat.