6 oktober laatste "In de voetsporen van Spinoza" 2013

Ook dit jaar organiseerde Jossi Efrat een aantal excursies "In de voetsporen van Spinoza." De laatste daarvan zal plaatshebben op zondag 6 oktober 2013. De excursie probeert de gehele levensloop van Spinoza te volgen. Er wordt gelopen op de plaatsen waar Spinoza ook heeft verbleven. Aan de hand van 17e en 18e eeuwse plaatjes zal men zich een voorstelling kunnen maken hoe het er toen uitzag, door deze tekeningen te vergelijken met de gebouwen en het straatbeeld van nu. De deelnemers zullen ca. 15 kopieën van deze plaatjes daarbij ontvangen.

Zie voor programma en aanmelden dit blog.


Het herdenkingsmonument voor Spinoza achter de Nieuwe Kerk in Den Haag [foto Stan Verdult tijdens excursie in 2009]