Boek over Leo Strauss zonder Spinoza (en een reviewer die daar niets van zegt)

Al even geleden had ik dit nieuwe boek gesignaleerd en gezien dat het Strauss’ visie op Spinoza terzijde liet liggen. Het boek (uitgever: “offers a new interpretation of the neoconservative icon”) wilde kennelijk een irenische Strauss voorzetten en daarom sommige van zijn thema’s en preoccupaties in de schaduw laten. Ik besloot het te negeren, daar je niet al je verbazingen over het weglaten van Spinoza kunt uiten – het zou het blog helemaal doen vollopen. Het gaat om:

Robert Howse, Leo Strauss. Man of Peace. Cambridge University Press, september 2014

Waarom ik het nu toch signaleer, komt door een nieuwe verbazing, namelijk dat in het review dat de NDPR vanmorgen publiceerde, Steven B. Smith daar met geen woord over rept.

Steven B. Smith schreef uitvoerig over Spinoza en daarbij eveneens uitvoerig over Strauss’s Spinoza-receptie. In Steven B. Smith: Reading Leo Strauss: Politics, Philosophy, Judaism. University of Chicago Press, 2006 Chapter three: Strauss’s Spinoza, p 65-83 [dit hoofdstuk was in 2009 nog in z’n geheel te lezen bij books.google, maar nu niet meer]. Een toespraak die Steven Smith n.a.v. dit boek over Leo Strauss hield op 10 aug 2006 en die op internet was gezet is jaren later op zijn verzoek daar weer vanaf gehaald.  

In Kritika & Kontext van 2009 had Smith een uitgebreid stuk, ”Was Spinoza a traitor to judaism?”, waarin hij uitvoerig zowel Spinoza’s opzet met de TTP schetste, alsmede Leo Strauss’s aparte visie daarop.

En eerder: Steven B. Smith, "How to Commemorate the 350th Anniversary of Spinoza’s Expulsion, or Leo Strauss’ Reply to Hermann Cohen". Hebraic Political Studies, Volume 3, Number 2 (Spring 2008) pp. 155  [PDF]

Nu, in dit review signaleert hij in het geheel niet dat Spinoza uit beeld werd gehouden. Heel merkwaardig, zo lijkt het. Maar, let wel: dit boek gaat over politieke theorie. En Smith had tot mijn verbazing zelf Spinoza volstrekt gehouden buiten zijn boek Political Philosophy [2012], dat gebaseerd was op de inleidingscursus politieke filosofie die hij jarenlang op Yale University had gegeven. [cf. blog]

 

_______________

Zie mijn blog van 28 februari 2009: “Leo Strauss (1899 - 1973) tegen Spinoza”

The book's Facebook