Colleges Wiep van Bunge over Spinoza worden uitgebracht op CD en Mp3

[Gezien bij de ASK]

Bekijk de afbeelding op ware grootteHoorcolleges die Wiep van Bunge over Spinoza en zijn tijdgenoten gaat geven in het kader van het Studium Generale te Delft, zullen worden opgenomen en door Home Academy op CD en mp3 worden uitgebracht.

De colleges worden gegeven op donderdagen 7, 14, 21 en 28 april 2011 om 20:15 uur en kunnen gratis worden bijgewoond.
Locatie: Het Prinsenhof, Delft

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

Ÿ Spinoza als zeventiende-eeuws filosoof

Ÿ Spinoza en de stiefkinderen van het Christendom

Ÿ Spinoza en de libertijnen

Ÿ Spinoza, de Nederlandse republiek en de Europese dimensie

Voorafgaand worden in maart op een andere locatie colleges gegeven over Agricola, Erasmus en Descartes. [hier meer informatie]  

Aanvullende informatie

DE NEDERLANDSE REPUBLIEK, SPINOZA EN DE RADICALE VERLICHTINGDe inaugurale rede die Van Bunge als hoogleraar vanwege het ANV op 18 maart 2011 aan de Vrije Universiteit Brussel heeft gegeven, titel: De Nederlandse Republiek, Spinoza en de radicale Verlichting, is hier als DOC te downloaden.

 

Hier mijn bespreking van Wiep van Bunge: DE NEDERLANDSE REPUBLIEK, SPINOZA EN DE RADICALE VERLICHTING. VUBPRESS voor de Leerstoel De Nederlanden in de wereld, 2010

 

                 

Reacties

Stan,
1. Iik neem aan dat de download-tekst van Van Bunge en het gepubliceerde boekje dezelfde inhoud hebben, althans de paragraaftitels van de download-tekst en de inhoudsopgave van het boekje zijn identiek.
2. Ik neem tevens aan dat de colleges van Van Bunge in Delft als video-tekst on-line gezet worden, althans de reeds gegeven colleges van SG Delft staan on-line.
3. Het is eigenlijk de taak van de Vereniging Het Spinozahuis om de teksten van haar voorzitter on-line te zetten op haar website, zoals ook de verenigingsverslagen en de reeds gepubliceerde Mededelingen on-line behoren te staan. Auteursrechten behoeven in financiële zin nooit een belemmering te zijn, daar bij mijn weten nooit, of slechts minimaal, een vergoeding betaald wordt voor publicatie van wetenschappelijke teksten in tijdschriften, sterker nog, je moet vaak bijbetalen, o.a. bij publicatie in de peer-reviewed tijdschriften van Reed Elsevier. En erkenning van het intellectuele eigendom van de auteur laat on-line publicatie onverlet, c.q.vergroot de erkenning van het intellectuele eigendom, want maakt de tekst van de auteur meer bekend. Koudwatervrees en laksheid zijn dunkt mij de grootste belemmeringen bij on-line publicatie.

Adrie,
Wat betreft [1] ik ben er nog niet toegekomen het te vergelijken.
Wat betreft [2] dat neem ik ook aan - de mp3's
Wat betreft [3] ben ik met je eens dat de verenigingsverslagen en de reeds gepubliceerde Mededelingen van de Ver. Het Spinozahuis eigenlijk op de website horen te staan (temeer ook daar de jaarverslagen al jaren ook niet meer op papier worden gepubliceerd). Ik heb dat op de jaarvergadering van 2009 voorgesteld. Het bestuur zou het bezien... Meer kan ik er niet over zeggen. Het enige wat ik tot heden met die vraag bereikt heb is dat sinds de zgn "vernieuwing" van de websitge de namen van de bestuursleden vermeld staan.

Adrie,
Ik heb zojuist toch even het boekje erbij gepakt en inderdaad, de tekst van het te downloaden DOC is exact die van Van Bunge in het boekje. Alleen is aan het boekje nog een voorwoord toegevoegd van Tinneke Beeckman en Els Walravens.