Israels nog onbekende boek The Age of Enlightenment...

Van twee bezoekers van dit weblog kreeg ik de tip (en scans) van onderstaand artikel. Jaren terug bestond de reeks "De Oogst" over dé boeken van de 20e eeuw. Nu begon de krant een serie over boeken uit de eerste decade van de 21e eeuw 'die er toe doen'. Het eerste in de reeks is van Arnold Heumakers en gaat over de boeken van Jonathan Israel.

Ik vind het wel een aardig overzichtsartikel, waarin Spinoza weer eens onder de aandacht komt. Niet alleen de Radicale Verlichting (Radical Enlightenment), maar ook Verlichting onder Vuur (Enlightenment Contested) en zelfs het recente A Revolution of the Mind komt aan de orde (the onderstreept, daar dat in het artikel weggelaten was). Maar dat is niet het derde deel van de trilogie waar Israel nog aan werkt.

Over het huidige debat kan de bezoeker van dit weblog lezen onder De Verlichting nog voortdurend onder vuur.

Wim Klever is niet helemaal tevreden. Hij vindt: Heumakers "Dist oude koek op. Blijkt niet te zijn geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en over kritiek, is 10 jaar achter."

Maar wat kun je van een algemeen overzichtsartikel voor een breed publiek verwachten? Dat daarin ook nog wordt kond gedaan van het feit dat Wim Klever intussen in een drietal publicaties heeft laten zien dat er tussen de eerste Hollandse (en Bayle's) Spinozareceptie en de bekende Duitse Romantische en Idealistische Spinozareceptie na de publicatie van Jacobi's boek in 1785, nog een (zeer verborgen gehouden, a.h.w. heimelijke) Engelse en Schotse Spinozareceptie is geweest? Namelijk van achtereenvolgens John Locke (1632 - 1704), Bernard Mandeville (1670-1733) en David Hume (1711 - 1776).
De link op de naam verwijst naar de annonce op dit weblog voor dat boek; de link op de data verwijst naar mijn bespreking ervan. Het leek me nuttig deze informatie hier nog eens samen te brengen.

Wim Klever en Adrie Hoogendoorn dank ik voor hun attendering en toezending van de scans.

De titel van dit blog, "Israels nog onbekende boek The Age of Enlightenment...," verwijst naar een klein foutje van de redactie van de NRC-reeks (zie in de rechterbovenhoek). Dit is een titel van een aantal boeken, o.a. dat van Isaiah Berlin (1984), Lester G. Crocker (1969), Simon Eliot & Beverley Stern (1980) en anderen die vooral de 18e eeuw als de Verlichte eeuw aanduidden.