Lezing in Soest over Spinoza en Nietzsche

Hierbij wijs ik nog eens op de lezing die Jan Flameling (van Filosofisch Bureau Ataraxia) a.s. zaterdagmiddag 31 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur voor de Spinozakring Soest zal geven over Spinoza en Nietzsche, twee enkelingen

Flameling  zal in zijn lezing de grote Nederlandse en Duitse filosoof tegenover elkaar zetten en de vragen behandelen: Wie was Spinoza, wie was Nietzsche, wat zijn hun overeenkomsten en wat hun verschillen? Heeft Spinoza invloed gehad op Nietzsche?

Deze lezing wordt georganiseerd door de Spinozakring Soest [website]
Prijs: € 8,50 [hier meer informatie, o.a. over aanmelden]

Belangstellenden wijs ik op het blog van 2november 2009, "Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) 'Pascal ist tiefer als Spinoza' (beiden las hij niet)" en dit blog van 9 april 2012, "Nietzsche: sub specie Spinozae", waarmee ze zich al enigszins op het onderwerp kunnen voorbereiden. Zie ook het blog van 2 december 2014, "De Spinoza in Nietzsche" (waarin naar het boek met bovenstaande cover werd verwezen)