Nieuw boek van Jonathan Israel op komst: "Revolutionary Ideas"

Het was bekend dat Jonathan Israel na het afsluiten van zijn trilogie over de Radicale Verlichting, nog eens apart met een boek zou komen over de invloed van de revolutionaire ideeën uit deze stroming van de Verlichting op de Franse Revolutie. Vooral ook daar hij op de toch al zwaar onderbouwde "suggestie" daaromtrent in het laatste deel, Democratic Enlightenment, nogal is aangevallen, zoals ook nog eens keihard bleek uit het speciale Winter-2014-nummer van H-France Forum  [Cf. dit blog]

Jonathan Israel, Revolutionary Ideas: An Intellectual History of the French Revolution from The Rights of Man to Robespierre. Princeton University Press, March 2014 -

ISBN: 9780691151724
Als e-book: ISBN: 9781400849994

Israel bepleit al geruime tijd dat het vooral de radicale ideeën waren die de de revolutionaire krachten vormden en dat de sociale, politieke en economische krachten, meer de voorwaarden bepalende omstandigheden betroffen.

Ik ben vooral benieuwd ernaar of Israel in dit boek, behalve het accent te leggen op ideeën en debatten, ook aandacht geeft aan de samenhang ermee met politieke en economische feiten en gebeurtenissen. In zijn antwoord aan de critici in het bovenvermelde H-France Forum, gaf hij een lacune op dit vlak in zijn werk toe en beloofde hij te werken aan het dichten ervan. Ik neem dus aan dat hij op dit nieuwe boek doelde. Hij schreef in zijn "A Reply to Four Critics" [PDF];

"McMahon notes the relative lack of discussion of economic issues: “For Israel’s reticence […] regarding the advent of commercial society—surely by any reckoning a central feature of modernity and, as Istvan Hont has argued recently, a critical Enlightenment concern—suggests that he has yet to fully clarify the relationship between Enlightenment and enlightenment, between the values promoted by his radical protagonists and their precise relation to history and historical context.”1 Fair enough, and I am working to correct this gap."

1 Darrin M. McMahon, “What are Enlightenments?” Modern Intellectual History 4 (2007): pp. 601-16, here p. 613.