Op zoek naar Spinoza scholar Richard Mason

Een email van Henk Keizer werd aanleiding voor een speurtocht op internet of er enige informatie over hem te vinden was – over hemzelf dus en niet zozeer zijn boeken. Naar aanleiding van blogs en reacties, waarin op teksten van Mason gewezen werd, schreef Henk me: "Die Richard Mason is al in 2006 op 57-jarige leeftijd overleden. Zoiets treft en intrigeert me altijd. Zulke goede boeken schrijven (naar het schijnt) en dan zo vroeg weggaan. Kun jij iets meer van hem te weten komen?"

Die uitdaging nam ik graag aan, want ook ik werd almaar meer benieuwd naar hem. Als ik dan vervolgens merk dat er geen wikipedia of andere pagina op internet over hem te vinden is, motiveert dat mij extra om zoveel mogelijk bijeen te zoeken en daarmee dan zo'n eerste pagina op internet te maken. Voor zo’n klus heb ik, als het om een bestudeerder van Spinoza gaat, voor dit blog dan graag enige tijd over. En flink wat tijd kostte het dit keer, want aanvankelijk vond ik niets of werd ik op verkeerd spoor gezet. Een complicerende factor is namelijk dat er nóg een jongere Richard Mason is die boeken schrijft en wiens hits Google dus voorop zet.

Ik maak over deze speurtocht dit aparte inleidende blog om er het komende blog met inhoudelijke informatie over Mason niet mee te 'belasten'.

Enige tijd was de enige bevestiging dat hij overleden was, het feit dat op de website van Ashgate Piet Steenbakkers, die hem al kende uit de tijd dat hij The God of Spinoza schreef (hij wordt in het voorwoord ervan bedankt voor zijn hulp) in de verleden tijd schreef: “'Richard Mason was a unique Spinoza scholar. His masterly study The God of Spinoza (1997) established his fame as a profound and subtle analyst of what remains one of the most formidable metaphysical systems in the history of philosophy. [..]”

Foutieve levensdata
Toen ik eindelijk in twee bronnen zijn levensdata tegenkwam, bleken die fout te zijn (zo ontdekte ik bij voortzetting van mijn speurwerk).

The Bloomsbury [v/h Continuum] Companion to Spinoza, geredigeerd door Wiep van Bunge, Henri Krop, Piet Steenbakkers & Jeroen M.M. van de Ven, geeft de verkeerde data, n.l. dat hij in 1951 geboren zou zijn en noemt The God of Spinoza terecht “the remarkable study”, maar dateert ook die verkeerd (1999, wat de datum van de eerste paperbackuitgave van het boek uit 1997 was). [Cf.]

Ook de DBNG geeft verkeerde data zo bleek later, maar die zetten mij eerst wel op het verkeerde spoor (ik ga ze hier ook niet overnemen om die fout niet verder te verspreiden). Ook daar lezen we de typering “Richard Mason was a unique Spinoza scholar” en dat hij “godsdienstfilosoof (kenner van het oeuvre van Benedictus de Spinoza (1632-1677)” was. Voorts worden er maar enige van zijn werken genoemd en niet zijn hoofdwerk.

Dat zijn geboortejaar 1948 moest zijn was te zien in de colofonpagina van enkele van zijn boeken. Ook op Goodreads.com dat een overzicht van zijn boeken laat zien, is te lezen “Richard Mason, born 1948, is a Fellow of Wolfson College at the University of Cambridge

Op de achterflap van een van die boeken, Richard Mason’s Understanding Understanding [SUNY Press, 2003 – books.google geeftt 21 hits voor Spinoza] lezen we “Richard Mason is a Fellow of Wolfson College at Cambridge. He is the autor of Before Logic, also published bij SUNY Press, and The God of Spinoza.” En op de colofon-pagina: “Mason, Richard, 1948- “

Op dus naar de website van Wolfson College Cambridge, maar die geeft via het zoekvenster niets aan informatie over hem. Maar er móest toch iets te vinden zijn over zijn werk aan die universiteit en ja, pas toen ik in Google ingaf “Mason + Wolfson College Cambridge” kwamen er links die me verder hielpen.

Om te beginnen het Jaarverslag over 2005-2006 dat onder publicaties meldt:

Mason, R 2005 ‘Why Philosophy Matters’ in Arts and Humanities in Higher Education, 4 (2), pp 203-215.

Maar vervolgens onder “In memoriam”: The Institute records with sadness the following deaths during the year:
On 1 June 2006, aged 57, Richard Mason, MA, PhD, Fellow of Wolfson College; Assistant Secretary to the Board of Extra-mural Studies from 1984 to 1995, and then Staff Tutor in Philosophy, Institute of Continuing Education from 1 June 1995 to 1 June 2006. [Cf.
PDF]

Het meest echter had ik aan het Cambridge Magazin 2005-2006 no 30, Published in 2007 by Wolfson College Cambridge, want dat bevatte een Obituary geschreven door zijn collega en vriend John Naughton over

Richard Mason  Fellow since 1994
Born 19 August 1948 – Died 1 June 2006

Die tekst ben ik van plan in het volgende blog een ruimere verspreiding te geven, een die door Google direct wordt aangeboden aan wie op zoek zijn naar deze Spinoza scholar Richard Mason.

Uiteindelijk, na flink wat zoekwerk, héb ik hem dus gevonden. 

En ik leerde: zoekvensters kun je niet altijd vertrouwen. Je kunt een website (als die dat toelaat) beter direct met Google afspeuren met de zoekopdracht:

Richard Mason site:http://www.wolfson.cam.ac.uk/

Maar dat gaf wel het betreffende Magazine, maar niet dat Jaarverslag. Je moet dus altijd meerdere ingangen blijven afzoeken.