Sir Frederick Pollock (1845 - 1937) rechtsgeleerde en Spinoza-deskundige

Na een recent blog over iemand uit het Spinoza vijandige kamp (de antispinozist Antonius van der Linde), mag er wel weer eens iemand die duidelijk pro Spinoza was, naar voren worden gehaald.

VoorkantIedereen die zich met Spinoza bezig houdt is uiteraard de naam van Frederick Pollock tegengekomen – zijn Spinoza His Life and Philosophy uit 1880. 

Daar ik nog enige teksten van Pollock over Spinoza tegenkwam waarop ik wilde attenderen, wilde ik iets meer over hem te weten komen om een blog aan hem te wijden. Maar toen ik op wikipedia (“an English jurist best known for his History of English Law before the Time of Edward I, written with F.W. Maitland, and his lifelong correspondence with US Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes”) en ook bij de korte internet-vermelding uit de Encyclopedia Britannica bij Sir Frederick Pollock geen woord aantrof over zijn Spinoza-werk en alleen maar las over zijn juridische arbeid (“Pollock was called to the bar in 1871, taught jurisprudence at the University of Oxford (1883–1903), succeeded his father in the baronetcy in 1888, and was made a king’s counsel in 1920. He was a founder and the first editor (1885–1919) of the Law Quarterly Review and also edited the Law Reports (1895–1935). Etc.”)...

... toen vroeg ik mij af of het wel om dezelfde Pollock ging? En ja, eindelijk, via Answers.com die een tekst uit de Columbia Encyclopedia biedt en uitvoeriger uit de West's Encyclopedia of American Law, bleek duidelijk: hij is het. Uit dat laatste lemma neem ik een deel over waaruit duidelijk blijkt wat voor een bijzondere man deze Pollock geweest moet zijn.

As a legal scholar and historian, Sir Frederick Pollock was a leading figure in the modernization of English legal studies in the nineteenth century. Born in London on December 10, 1845, Pollock was educated at Trinity College, Cambridge, admitted to the bar in 1871, and soon rose to eminence in his field as an author of groundbreaking histories and textbooks. He taught law in his native England and lectured briefly in the United States in 1903 and 1912. Besides his public contributions to legal scholarship, Pollock is remembered for his decades-long private correspondence with U.S. Supreme Court justice Oliver Wendell Holmes, Jr., which was published posthumously. Beginning in the 1870s, Pollock wrote a series of books that marked a turning point in English legal scholarship. His approach was different from that of his predecessors, who had built their work on specific applications of the law. Pollock emphasized the law's underlying principles. Written in a direct, clear style, works such as Principles of Contract at Law and in Equity (1876) and a companion work The Law of Torts (1887) became the standard legal texts for many years; more importantly, they served as models for other textbooks and thus helped to modernize English legal education.

Pollock possessed enormous talent and energy for scholarly work. In 1883 he began teaching at Oxford University as a professor of jurisprudence. That same year he published his classic work, The Land Laws, and two years later he became the first editor of the Law Quarterly Review. Over the next three decades, he published a number of books, including Spinoza, His Life and Philosophy (1880); Possession in the Common Law (with Robert S. Wright) (1888); A First Book of Jurisprudence (1896); The Expansion of the Common Law (1904); The Genius of the Common Law (1912) and The League of Nations (1920). Many of his books were reprinted several times, and his History of English Law Before the Time of Edward I (with Frederic W. Maitland) (1895; rev. ed. 1898) is still often cited by legal scholars. (Zie de rest van het Lemma hier).

Pollock's werk over Spinoza

Zijn Spinoza His Life and Philosophy uit 1880 kreeg in 1899 een 2e editie, welke bij archive.org is gedigitaliseerd.

In 2004 is door Kessinger Publishing het boek weer eens herdrukt en nog steeds breed verkrijgbaar (op internet zijn vele aanbiedingen te vinden). 

In 2005 eveneens door Elbiron Classics (zie plaatje links bovenaan)

En in 2009 nam Cambridge Scholars Publishing het ook op in z'n 'fonds.'

In Chronicon Spinozanum I (1921) verscheen van Sir F. POLLOCK - Spinoza's political doctrine with special regard to his relation to english publicists
 

Van vóór Pollock's Spinoza His Life and Philosophy uit 1880, waarmee hij in Spinoza-kringen bekend werd, zijn op internet nog twee teksten over Spinoza van hem te vinden.

Ÿ Frederick Pollock: Notes on the Philosophy of Spinoza. In: Mind, Vol. 3, No. 10. (Apr., 1878), pp. 195-212. [Hier]

Ÿ In het laatste nummer van maart 1878 van Littell's Living Age [Volume 136, Issue 1763], verscheen een uitgebreid artikel over Benedict de Spinoza van de hand van F. Pollock. Littell's Living Age was een magazine dat allerlei artikelen uit andere Engelse en Amerikaanse tijdschriften en kranten verzamelde. Van 1844 tot 1941 verscheen het wekelijks. Een groep geïnteresseerden is dit tijdschrijft successievelijk op internet aan het brengen – op wikisource. Daar is dit Spinoza-artikel van Pollock te vinden.

Ik vond deze tekst nog zeer om van te genieten. Uiteraard zitten er enige gedateerde zaken in, zo wordt bijv. de vriendschap met De Witt nog als feit aangenomen, en meent hij “that Spinoza' s philosophy was not worth serious attention” bij Locke en de andere Engelsen, om maar iets te noemen. Maar naast zijn grote kennis, blijkt uit diverse passages Pollocks grote waardering voor Spinoza. Ik citeer enige ervan:

“A thoroughly constructive habit of mind, an almost insuperable aversion to enter on criticism for criticism's sake, runs through the whole of Spinoza's philosophical work.” (p. 8)

“He was an outcast from the synagogue, a stranger to the Church, a solitary thinker who cast his thought in difficult and startling forms. Notwithstanding all this, men of divers nations and of widely different opinions have joined together to do honor to the memory of Benedict de Spinoza, the philosopher whose genius has made him in some sort the founder of modern speculation, and the man who in modern times has given us the highest example of a true and perfect philosophic life.” (p. 21)

En de laatste alinea van het stuk:

“It has been said of Spinoza by an able and not unfair critic (M. Saisset), that his theory was after all but a system, which has passed away like all other systems, never to come back. It is true that Spinoza did not found a school, and had few or no disciples in the proper sense. It would be difficult to name any one who ever formally accepted his system as a whole. But the worth of a philosopher to the world is measured not by the number of people who accept his system, or by the failure of criticism to detect logical flaws in it, but by the life and strength of the ideas he sets stirring in men's minds. Systems are the perishable body of philosophy, ideas are the living soul. Judged by this test, Spinoza stands on a height of eminence such as very few other thinkers have attained.” (p. 23)

Ja, Pollock kan met plezier gelezen worden. Daarom heb ik deze tekst van wikisource geplukt, de eindnoten omgezet in voetnoten en - zodat het stuk makkelijker te printen is - op 14 januari 2011 als service aan de bezoekers van dit weblog als PDF geplaatst aanvankelijk op benedictusdespinoza.nl, daarna op 1 febr. 2015 verplaatst naar een veiliger omgeving.

(de vermelde paginanummers der citaten hierboven zijn van dit document).

Bronnen

wikipedia over Sir Frederick Pollock, 3rd Baronet (zonder Spinoza)

Encyclopedia Britannica over Sir Frederick Pollock (zonder Spinoza)

Answers.com met teksten uit de Columbia Encyclopedia en West's Encyclopedia of American Law - over Pollock, Frederick en Spinoza.