Spinoza Center Amsterdam

Tot heden had het Spinoza Centrum voor Neuro Imaging nog geen eigen website. Op 2 september werd vanuit de KNAW, waar dit centrum een onderdeel van is, bekend gemaakt dat er bijna 8 miljoen euro subsidie was ontvangen. Tevens werd daarbij vermeld dat op donderdag 30 september de eerste 3T fMRI-scanner in gebruik genomen zou worden en er een openingssymposium bij de Universiteit van Amsterdam georganiseerd zou worden. [Zie dit blog]

Ik ben af en toe gaan zoeken of er al meer over te vinden was, maar  dat bleek telkens nog niet het geval. Maar vandaag is er ineens van diverse kanten nieuws.

Het Vu Medisch Centrum meldt vandaag een “Opvallend: fellowship voor universitair docent Micha Wilhelmus en subsidie voor Spinoza Centrum voor Neuro Imaging.”  [zie hier]

En het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) meldt vandaag samenwerking met het Spinozacentrum voor Neuroimaging van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW); beiden gaan hun kennis op het gebied van hersenonderzoek bundelen. [zie hier]

Wat zij blijkbaar nog niet weten is dat het instituut voortaan als Spinoza Center Amsterdam door het leven zal gaan. Vandaag ontdekte ik namelijk de nieuwe website, waarop het Centrum zich meer bekend maakt en waar ook informatie over de aanstaande opening met symposium te vinden is.

Een andere naam dus. Een Spinoza-Amsterdam-logo.*) En een motto uit de Tractatus Politicus, Caput I, § 4 (dat staat er niet bij):

Sedulo curavi humanas actiones non ridere non lugere neque detestari sed intelligere.

[Ik heb mij er ijverig op toegelegd de menselijke handelingen niet te bespotten, niet te betreuren noch te verachten, maar te begrijpen]

Het doet mij deugd dat ze zich niet alleen Spinoza’s naam toe-eigenen, maar ook een toepasselijke uitspraak van hem lenen.

Jammer wel, dat ze aangeven dat het van Baruch Spinoza is i.p.v. Benedictus de Spinoza, maar daarmee wil men kennelijk aansluiting vinden bij de hardnekkige Angelsaksische gewoonte om altijd van Baruch Spinoza of Baruch de Spinoza te spreken (en dat moet wel weer te maken hebben met het grote gehalte aan joodse belangstellenden in Spinoza in die landen die kennelijk hechten aan de Hebreeuwse naam). Maar na zijn ban heeft Spinoza zelf zich altijd alleen noch Benedictus de Spinoza genoemd en dat zou men -  zeker in Nederland - toch moeten respecteren.

En ja, de Amsterdamse Spinoza Kring (ASK) die zo graag een Spinoza Centrum in Amsterdam wil oprichten (een centrum waarbij het meer om kennismaking met Spinoza zou gaan), kan die naam voor het eigen initiatief dus wel vergeten. [zie hier]

                                            * * *

Later aan het eind van de dag kwam de Univeriteit van Amsterdam met het persbericht, waarin gesproken wordt van "Spinoza Centrum voor Neuro Imaging"; zou de nieuwe naam bij de onthulling op de opening horen? Maar aan 't eind wordt wel al naar de website verwezen.

Opening Spinoza Centrum impuls voor neuro-onderzoek

Op donderdag 30 september vindt de officiële opening plaats van de eerste locatie van het Spinoza Centrum voor Neuro Imaging op het Roeterseilandcomplex van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Binnen het centrum bundelen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN-KNAW), de UvA, het Academisch Medisch Centrum, de Vrije Universiteit en VU medisch centrum de krachten om tot kwalitatief hoog neurowetenschappelijk onderzoek te komen.

De opening wordt verzorgd door prof. dr. Dymph van den Boom, rector magnificus van de UvA, en prof. dr. Theo Mulder, directeur Onderzoek van de KNAW. Na het officiële gedeelte vindt er een neurowetenschappelijk symposium plaats. Sprekers tijdens dit symposium zijn onder andere Brian Knutson (Stanford University, VK), Frank Tong (Vanderbilt University, Nashille, VS), Rainer Goebel (Universiteit van Maastricht en NIN-KNAW), Christian Keysers (NIN-KNAW) en Victor Lamme (UvA).

Aan het eind van de middag wordt een nieuwe 3 Tesla Philips Achieva TX MRI-scanner in gebruik genomen. De scanner behoort tot het modernste dat op dit moment op het gebied van 3T-scanners beschikbaar is.

Ter gelegenheid van de opening wordt een voorontwerp van het portretbeeld van Spinoza, gemaakt door beeldhouwer Roy Greve, onthuld. Dit portretbeeld wordt door de kunstenaar, in samenwerking met de Phoenix Foundation, aangeboden aan het Spinoza Centrum.  

Over het Spinoza Centrum

Het Spinoza Centrum voor NeuroImaging is een samenwerkingsverband waarin de deelnemers vinden dat samenwerking op termijn tot grotere kwaliteit leidt dan permanente concurrentie. Het is daarom niet alleen een centrum voor innovatief fundamenteel onderzoek, maar zal ook een plek zijn waar wetenschapsgedreven biotechbedrijven relaties kunnen aangaan met toponderzoekers. Binnenkort wordt met de bouw begonnen van een tweede locatie van het Spinoza Centrum, bij het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen.

Tijd en locatie

9.00 uur - 16.00 uur
Symposium
Roetersstraat 15, zaal A, Amsterdam

16.15 uur - 17.00 uur
Ceremonie fMRI-scanner en afsluitende borrel
Nieuwe Achtergracht 129, Amsterdam

 

        
                         de Philips Achieva 3T MRI scanner

Ik wens alle betrokkenen bij de activiteiten van het Spinoza Center Amsterdam niet alleen veel kennisvermeerdering, maar vooral veel begrijpen toe - begrijpen (intelligere) in de zin van Spinoza!

------------------

*) Dit logo is een ontwerp dat Yke Schotten maakte voor een artikel van Paul Steenhuis, Een munument voor Spinoza, in NRC Handelsblad 21 febr. 2007. De ASK kreeg daarin ruim de gelegenheid z'n streven toe te lichten om Amsterdam meer interesse in Spinoza te laten krijgen en er een momument op te richten [zie hier bij ASK en hier op website van Yke Schotten