Spinoza Dictionaries

Er zijn nieuwe Spinoza Dictionaries op komst, althans kennelijk in de maak.

Yitzhak Melamed, asociate professor aan de Afdeling filosofie van de Johns Hopkins University, wiens ster aan het firmament der Spinoza geleerden snel is gestegen, heeft op zijn website de mededeling staan:

Spinoza Dictionary (Oxford: Blackwell, under contract).

Naast het (al geruime tijd komende) Oxford Handbook of Spinoza (of wellicht Oxford Handbook to Spinoza), waarvan Michael Della Rocca de redactie voert [zie dit blog], heeft dus Yitzhak Melamed het verzoek gekregen om daarnaast een nieuw Spinoza Dictionary samen te stellen.

Ook werkt hij aan een groot project: Spinoza and German Idealism: A Metaphysical Dialogue.

Verder wordt er ook al jaren gewerkt aan de volgende uitgave in de reeks van Scarecrow Press 'Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements Series':

Historical Dictionary of Spinoza and Spinozism

De redactie wordt gevoerd door Piet Steenbakkers, Pierre-Francois Moreau en Mogens Laerke.

The Historical Dictionary of Spinoza and Spinozism relates the history of Spinoza and Spinozism through a chronology, an introductory essay, a bibliography, and hundreds cross-referenced dictionary entries on significant persons, events, places, organizations.

Het nog niet lang geleden verschen Continuum Companion to Spinoza krijgt er zo te zien een broertje bij.

Ik verwees er in eerdere blogs naar:
Het b
log van 23-07-2009: Er wordt gewerkt aan een Spinoza-encyclopedie of twee
Het b
log van 24-03-2011: Krijgt het oude Spinoza-lexikon een opvolger?

De links naar Scarecrow Press in die blogs werken niet meer. Maar de nieuwe plek op internet was snel gevonden [hier].

Daar is te lezen dat verwacht wordt dat het boek in jan. 2013 zal uitkomen.

                                                   * * *

Wel interessant en nuttig al deze aandacht en moeite, maar wat zou het goed zijn als diverse uitgevers en Spinoza-verenigingen de handen ineen zouden slaan en voor de verspreiding van kennis over Spinoza's filosofie iets à la een  Stanford Encyclopedia of Philosophy zouden ontsluiten: een Encyclopedia of Spinoza's Philosophy - open op internet dus - of een eigen WIKI. Volgens mij is de tijd er rijp voor. Maar ja, daarmee is dan minder geld te verdienen.

                                                 * * * 

Er bestaat een Frans Spinoza-woordenboek:

Charles Ramond, Dictionnaire Spinoza. Ellipses, 2007[Cf.]

Table des entrées:
Absolu(e), absolument (absolutus, absolute)
Absurde (absurdus)
Accompagner (concomitor)
Adéquate, inadéquate (adaequata, inadaequata)
Affect (affectus)
Affection (affectio)
Affirmation (affirmatio)
Âme (mens)
Amour (amor)
Attribut (attributum)
Augmenter-diminuer (augere - minuere)
Automate spirituel (automa spirituale)
Bonheur, heureux, béatitude/félicité (gaudium, felix-fortunatus-beatus, beatitudo/felicitas)
Chance (fortuna)
Choses singulières (res singulares)
Connaissance (genres de) (genera cognitionis)
Conservation, conserver (conservatio, servare/conservare)
Contentement intérieur (acquiescentia in se ipso)
Contumace (contumacia)
Démocratie (imperium democraticum)
Désir (cupiditas)
Désobéissance, désobéissant, insoumission, insoumis (inobedientia, inobediens, contumacia, contumax)
Dieu ou la Nature (Deus sive Natura)
Droit, règles de droit (jus, jura)
Durée (duratio)
Effort pour persévérer dans l'être/effort pour se conserver (conatus in suo esse perseverandi, conatus sese conservandi)
Essence (essentia)
État (imperium)
Étendue, *étendre? (extensio/quantitas, spatium, *extendere?)
Éternité (aeternitas)
Éthique, morale
Etre, étant (esse, ens)
Excommunication, interdit (herem)
Extérieur/intérieur (externus/internus)
Fin, finies (finitus, finitae)
Fluctuatio animi
Fortune (fortuna)
Imagination (imaginatio)
Immortalité (immortalitas)
Impuissance (impotentia) relative, puissance (potentia) absolue
Individu (individuum)
Infini, indéfini (infinitus, indefinitus)
Insoumission (contumacia)
Interprétation de l'Ecriture (interpretatio Scripturae)
Joie comparable, béatitude incomparable (laetitia, beatitudo)
Liberté (libertas)
Métaphysique (metaphysica)
Méthode (methodus)
Mode (modus)
Modèle (exemplar)
More geometrico, ordine geometrico
Multitude (multitudo)
Mutilées et confuses (idées) (mutilatae et confusae ideae)
Nature naturante, nature naturée (natura naturans, natura naturata)
Nécessaire, contingent, possible, impossible (necessarius, contingens, possibilis, impossibilis)
Notions communes (notiones communes)
Obéissance, ignorance, salut (oboedientia/obsequium, ignorantia, salus)
Ordre (ordo)
Paix (pax)
*Panthéisme
*Parallélisme
Puissance (potentia)
Qualité-quantité (qualitas-quantitas)
Raison (ratio)
Réalité, perfection (realitas, perfectio)
Révolte, révolution
Science intuitive (scientia intuitiva)
Sédition, rébellion, insoumission-contumace (seditio, rebellio, contumacia)
Souveraineté (summa potestas, summae potestates, imperium)
Substance (substantia)
Utile, utilité, usage (utilis, utilitas, usum)
Vie (vita)
[Van AAS]

Gezien deze cover, heeft dit boek eerder deze titel gedragen:

Charles Ramond, Le vocabulaire de Spinoza. Ellipses, 1999