Spinoza Leerstoel bij Filosofie UvA nu vindbaar

Nadat ik in juli 2008 mijn blog Wil de echte Spinoza-Leerstoel zich bekend maken? had geplaatst, mailde ik de Afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschap van de Universiteit van Amsterdam om hen te feliciteren met hun vernieuwde website en teven om hen te wijzen op dit blog. Daarin werd duidelijk gemaakt hoe slecht informatie over de Spinoza Leerstoel, hun wisselleerstoel, was te vinden. Ik had de door mij gebruikte informatie van overal vandaan moeten halen.
Het duurde daarna nog enige maanden voor met mijn tip iets werd gedaan, maar inmiddels is op de website van de Afdeling Wijsbegeerte een link naar informatie over deze wisselleerstoel geplaatst. Hoe nieuw dit nog is kan men afleiden uit het feit dat het Engelse deel (Spinoza Chair) nog niet is gevuld.

Wie deze wisselleerstoel in 2009 gaat bezetten is daar nog niet te vinden. Maar op wikipedia staat al dat dat Robert Pippin zal zijn, een veelgevraagd spreker, zoals blijkt uit zijn Upcoming Speaking Engagements.

                                                      * * *

Nu nog de website van de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat daar een bijzonder hoogleraar Spinoza-studies bestaat, ingesteld vanwege de Vereniging Het Spinozahuis, is alleen te vinden voor degenen die (onder ‘onderwijs’) de studiegids downloaden, waarin staat:

Aan de Faculteit der Wijsbegeerte is sinds 2000 een bijzondere leerstoel Spinozastudies gevestigd door de Vereniging Het Spinozahuis (www.spinozahuis.nl/). De Vereniging beheert niet alleen twee huizen die door Spinoza (1632-1677) zijn bewoond, in Rijnsburg en Den Haag, zij heeft zich tevens ten doel gesteld de studie van Spinoza's nalatenschap te bevorderen. Daarbij staan zowel de systematische interpretatie van zijn werk centraal als de historische situering van Spinoza en zijn kring. De leerstoel wordt bezet door prof.dr. P. Steenbakkers.” En verder:

De leerstoelgroep geschiedenis van de wijsbegeerte verzorgt het onderwijs in de algemene geschiedenis van de wijsbegeerte en het vak geschiedenis van de wijsbegeerte in het bijzonder in Nederland en biedt bovendien de gelegenheid af te studeren in dit vakgebied. De Rotterdamse Faculteit der Wijsbegeerte is de enige faculteit in het land die deze afstudeerrichting, waarin het werk van Spinoza en zijn receptie centraal staat, aanbiedt.

Prof. dr. P. Steenbakkers geeft een cursus ”History of Philosophy: Spinoza’s Philosophical Correspondence.”                                      Prof. dr Wiep van Bunge

Nu ik er toch even ging kijken, zag ik onder Nieuws (uit dec 2008) dat prof. dr. Wiep van Bunge, hoogleraar Geschiedenis van de wijsbegeerte en decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte, is benoemd tot bijzonder hoogleraar 'De Nederlanden in de wereld' aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze leerstoel is gevestigd door het Algemeen Nederlands Verbond (ANV). Het ANV wil het inzicht in, de beleving van en het draagvlak voor de Nederlandse taal en cultuur in ruimste zin bevorderen.Prioritaire aandacht heeft de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen. Het ANV heeft twee bijzondere leerstoelen: één gevestigd aan de Universiteit Leiden en één aan de Vrije Universiteit Brussel: de Leidse wordt bekleed door een Vlaming, de Brusselse door een Nederlander. Van Bunge zal in Brussel een reeks colleges verzorgen over Spinoza, de Nederlandse Republiek en de radicale Verlichting.