Spinoza vergeleken met "wijsheidstradities"

Dit blog heeft alleen tot doel om mijn ontdekking die ik bij mijn speuren naar Spinoza tegenkwam, mogelijk voor mezelf - later - vast te houden en anderen, vooral zij die geïnteresseerd zijn in een vergelijking van Spinoza met het boeddhisme of taoïsme e.d., te wijzen op:

Mitchell D Ginsberg, The Inner Palace: Mirrors of Psychospirituality in Divine and Sacred Wisdom-Traditions. 1e editie 2002, 8e editie tevens 1e bij Wisdom Moon Publishing LLC, 2013 – books.google - Inhoudsopgave PDF

Een op het eerste gezicht intrigerend werk. De auteur zegt er 15 jaar over te hebben gedaan. Het lijkt een bestseller: sinds het in 2002 uitkwam, is het al aan de 8e editie toe. De auteur betrekt allerlei benaderingen uit de “wijsheidstradities” op elkaar en heel opmerkelijk is dat je de notatie van begrippen en zinnen in vele talen tegenkomt: Hebreeuws en Jiddisch, Chinees en Japans, Sanskriet, Farsi en Arabisch en nog meer. Het is een boek waarbij de afdeling noten en bijlagen een beduidend grotere omvang heeft dan de tekst zelf.  

“The Inner Palace interweaves philosophy, the phenomenology of religion, the psychology of spirituality, the history of ideas, and transpersonal psychotherapy. It investigates Wisdom Traditions from around the world and the sacred realities they reveal, including teachings with Buddhist, Christian, Hindu, Jewish, Muslim, and Taoist roots. Its discussions are grounded in primary sources from these traditions, with support from some 2,000 books, taking us into the underlying experiences that sages of these traditions invite us to contemplate and to apply to our own lives. There are valuable tools here that describe spiritual paths and mystical experiences, placing them in the context of a more inclusive vision that reflects some of the highest aspirations and the heart-felt insights of mankind.”

Ook Spinoza komt uitgebreid aan de orde op twee plaatsen in het laatste hoofdstuk, “XX: Polysociative Wisdom” [p. 280 - 318] – books.google

Met name wordt op p. 287 [books.google] Spinoza’s begrippenpaar natura naturans en natura naturata vergeleken met vergelijkbare nota’s bij diverse auteurs – frappant.

En op p. 313 [books.google] wordt Spinoza’s metafysica op hoofdlijnen weergegeven en wel zo dat het passend wordt in de literatuur waarmee in dit boek vergeleken wordt.

Men wordt geacht z’n westerse scepsis, ongeloof of cynisme opzij te schuiven en de wijsheidstradities “een kans te geven”, kortom van the principle of charity uit te gaan [cf. dit blog]