Was dokter Schuller aanwezig bij Spinoza’s sterfbed?

Op een website van ene Govert Schüller die gewijd  is aan ‘Esoteric History’, staat een artikel dat dr. W. Meijer in 1897 in De Navorscher liet verschijnen over SCHULLER EN B. DE SPINOZA en dat door Schüller is overgetypt. De webmaster ziet zich kennelijk als een nazaat van dokter Schuller. Hoe dan ook, hiermee is voor geïnteresseerden dat artikel beschikbaar. [PDF - sinds 15 jan. 2015 PDF ook hier]

niet SpinozaInteressant is te lezen hoe Willem Meijer n.a.v. het bekend worden van de correspondentie tussen Schuller en Leibniz erover speculeert dat niet Lodewijk Meijer (de L.M. bij Colerus), maar George Hermann Schuller de arts geweest moet zijn bij Spinoza’s doodsbed. Hij geeft een aantal serieuze argumenten. Het is mogelijk - de werkelijke historische waarheid zal wel altijd met onduidelijkheden omgeven blijven.

Ik ben benieuwd of het voor vorig jaar november aangekondigde boek van Odette Vlessing en André Vuijsje (Profeet van de rede. De vele levens van Baruch Spinoza), als dat er nog van komt, hierover meer duidelijkheid zal verschaffen [zie dit blog].

Reacties

Met enkele nuances is Meijers' conclusie overgenomen door Piet Steenbakkers in zijn "Spinoza's Ethica: from manuscript to print" (Assen: Van Gorcum, 1994), 59-60.

Dr. Schuller is zeer zeker een familie-lid. In Nederlands Patriciaat 89e jaargang (2009) zit hij op positie IVa en ikzelfe acht generaties later op XIIh.1, een direkte afstammeling van zijn broer Ludwig Christian.