Wolfgang Bartuschat (1938-) Spinoza-deskundige met een eigen invalshoek en visie

Over deze Spinoza-geleerde over wiens boek ik enthousiast mijn vorige blog schreef, wilde ik graag meer te weten komen, maar dat is nog niet eenvoudig: er is nergens een pagina met iets méér informatie over hem – er bestaat bijvoorbeeld geen de.wikipediapagina over hem en ook kwam ik nergens een essay of commentaar over zijn werk als Spinoza-filosoof tegen. Ik krijg geen enkele hit naar een artikel dat over hem en zijn filosofische werk verschenen is. Er is alleen nog het overzicht van zijn publicaties te vinden op de site van de universiteit waarvan hij sinds 2002 emeritus is. [Hier]

Behalve enige negatieve uitlatingen over hem van Wim Klever op dit weblog gedaan, kwam ik alleen deze instemmende regel in een tekst van Herman De Dijn tegen: “De geest kan een wonderbaarlijke mate van autonomie bereiken. Dat kan echter alleen, zoals Wolfgang Bartuschat terecht opmerkt, als de geest erin slaagt zijn eigensoortige, zelfbewuste activiteit van adequaat denken verregaand te ontplooien.” Waarbij De Dijn verwijst Bartuschat’s, Spinozas Theorie des Menschen, [Hamburg, Felix Meiner, 1992 - hier]. Dat boek zou zijn levenswerk zijn en is het werk waarnaar ook het meest verwezen wordt. Jammer genoeg heb ik geen toegang tot de twee recensies die er volgens de Duitse Spinoza-Bibliografie over verschenen: van J. Thomas Cook in Studia Spinozana (1997) en van Gabor Boros in Mesotes 3 (1993).

Eli Diamond  schreef in een artikel over de TTP: “Wolfgang Bartuschat shows how Spinoza’s ontology of power is the common basis for the philosophical perspective of the Ethics and the theological and political investigation of the TTP.” [Hier]

Bartuschat promoveerde in 1964 aan de Universität von Heidelberg op het proefschrift Nietzsche: Selbstsein und Negativität: Zur Problematik einer Philosophie des sich selbst vollendenden Willens.

Hij was van 1977 tot 2002 werkzaam als hoogleraar (vroegmoderne) filosofie aan de Universität von Hamburg. Z’n belangrijkste publicaties m.b.t. Spinoza zijn: Theorie des Menschen (1992) [In te zien bij books.google] en Baruch de Spinoza (1996).

Daarnaast schreef hij nog diverse artikelen en hoofdstukken.

Hij was uitgever en vertaler van Spinoza, Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes (1993, 2. Aufl. 2003); van Spinoza, Politischer Traktat (1994); Spinoza, Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt (1999); Spinoza, Descartes’ Prinzipien der Philosohpie (2005).

In 2006 verzorgde hij de goedkope uitgave van de verzamelde werken van Spinoza [Sonderausgabe, 3 Bände, zusammen 1.456 Seiten, voor €29,95]

  Spinoza, Werke in drei Bänden  

In 2006 was hij eveneens betrokken bij de CD-rom Spinoza im Kontext die door Karsten Worm - InfoSoftWare uit Berlijn werd uitgegeven van de uit 7 banden bestaande 'Edition Baruch de Spinoza, Sämtliche Werke' van het Felix Meiner Verlag Hamburg 2005, waarvan een groot deel der vertalingen en toelichtingen van de hand van Bartuschat waren. [zie hier]  

Bartuschat was sinds 1994 t/m 2010 mede-uitgever van het Archiv für Geschichte der Philosophie [“one of the world’s leading specialist periodicals for the whole field of research into the history of philosophy,” aldus de uitgever], waarna hij m.i.v. dit jaar in de “wissenschaftlichen Beirat” (Editorial Board) werd opgenomen.

Hier de cover van het Spinozaboekje uit 1996