Alsnog een signalement over al eerder verschenen boek

Al is het boek al een paar jaar geleden verschenen (en al is het weer zo'n belachelijk prijzig boek - méér dan €150), met het oog op discussies die regelmatig hier aan de orde zijn, wijs ik er graag op [ik kwam erop daar Justin E. H. Smith, coeditor van het boek in het vorige blog, eveneens coeditor van dit boek was]. Het boek bevat wel vijf hoofdstukken over Spinoza:

Fraenkel, Carlos; Perinetti, Dario; Smith, Justin E. H. (Eds.), The Rationalists: Between Tradition and Innovation. Springer, 2010 [books.google]

 Table of Contents:
• Introduction; Carlos Fraenkel, Dario Perinetti, Justin Smith.-
Descartes on human nature and the human good - Lisa Shapiro
Spinoza on philosophy and religion: the Averroistic sources - Carlos Fraenkel
Music, mechanics and "mixed mathematics" - Alison Laywine
Ethics in Descartes and seventeenth century Cartesian textbooks - Roger Ariew
Louis Bourguet and the model of organic bodies -François Duchesneau
"Nemo non videt": intuitive knowledge and the question of Spinoza's elitism - Hasana Sharp
Rationalism versus subjective experience: the problem of the two minds in Spinoza - Syliane Malinowski-Charles
Spinoza's anti-humanism : an outline - Yitzhak Y. Melamed
Spinoza, Leibniz, and the gods of philosophy - Steven Nadler
Leibniz on infinite beings and non-beings - Ohad Nachtomy
Grounding the principle of sufficient reason: Leibnizian rationalism and the Humean challenge / Brandon C. Look.

Inhoudsopgave, Introductie en Hoofdstuk 2 worden elders als PDF gegeven.

Het is dit boek waarin Yitzhak Y. Melamed’s "Spinoza’s Anti-Humanism: An Outline" was opgenomen, waartegen Karel D'huyvetters op zijn blog sterk opponeerde [zie de reacties op dit blog]

Hasana SharpEen aanrader is hoofdstuk 7 - Hasanah Sharp, ""Nemo non videt": Intuitive Knowledge and the Question of Spinoza's Elitism." Het is door de auteur beschikbaar gesteld op haar pagina bij academia.edu. Degenen die een academische facebookaccount hebben kunnen het daar simpel downloaden.

Het is echt een bijzonder aan te raden studie. Ik hoop er nog eens op terug te komen.

Sharp bespreekt (gaat deels mee met en ziet soms dingen anders dan) Syliane Malinowski-Charles die eerder dit hoofdstuk schreef:

Syliane Malinowski-CharlesSyliane Malinowski-Charles, "The Circle of Adequate Knowledge: Notes on Reason and Intuition in Spinoza", in: Daniel Garber and Steven Nadler (Eds), Oxford Studies in Early Modern Philosophy: Volume I, Oxford University Press, 2004, door OUP als PDF aangeboden.

  

Ook Sanem Soyarslan over de scientia intuitiva
Sharp bespreekt niet het proefschrift van Sanem Soyarslan,
Reason and Intuitive Knowledge in Spinoza’s Ethics: Two Ways of Knowing, Two Ways of Living [Cf. dit blog; ik zie dat de link naar 't PDF van haar dissertatie niet meer werkt] - de publicaties zullen elkaar wellicht gekruist hebben.

Wel is haar recente artikel in het European Journal of Philosophy met de gelijknamige titel, "The Distinction between Reason and Intuitive Knowledge in Spinoza's Ethics", te vinden op academia.edu en ook een eerder paper met deze titel.

Op 27 september spreekt tijdens het South Central Seminar in Early Modern Philosophy op de Texas University,
Sanem Soyarslan (North Carolina St) van  10:05-11:10  over 'The Power of Intuitive Knowledge in Spinoza’s Ethics: The Case of Akrasia'. [Cf.]

 

Reacties

Uiteraard, Stan, was ik, net als jij, zeer benieuwd naar de inhoud van Sharp's artikel met die pakkende titel NEMO NON VIDET ... Heb het, nieuwsgierig als ik was, meteen gelezen. Daar staat inderdaad menige bewering in die mij zeer aanspreekt en die even sterk is als ik in mijn artikele HOE MEN WIJS WORDT heb geuit en daarenboven heb onderbouwd. Zoals: intuitie is niet het privilege van enig mensentype, een bepaalde klasse of een mediterende enkeling in zijn eenzame hut, zeker niet van de 'happy few' (3 keer in de tekst). Intuitie depends upon an arduous transformation of character and intellect CONTINGENT UPON A MYRIAD FACTORS BEYOND CONTROL OF ANY INDIVIDUAL OR CLASS OF PERSONS (p. 102). Zoals het hier in hoofdletters staat onderschrijf ik dit volledig. De teneur van het stuk is 'anti-elitist'. Intuitieve kennis van het wezen der dingen is 'geen schaars goed'. In welke populatie dan ook.
Maar het artikel is ook tweeslachtig. Herhaaldelijk wordt weer afbreuk gedaan aan betoogde algemeenheid van de hoogste kennissoort en wordt een reeks voorwaarden of ethische houdingen in het spel gebracht, die m.i. bezijden de kwestie staan. Dan is het weer: wisdom for the many, ja, maar. Het is op zich uitstekend, dat hij dan enkele keren wijst op de rol van de experience, en daarbij ook nog eens het woord casual gebruit (net als ik in de Engelse samenvatting van mijn artikel).
Maar helaas, hij werkt dat nergens uit, zodat ik de indruk krijgt dat hij niet begrijpt HOE de ervaring het sluitstuk van Spinoza's betoog is. In dit verband is het een levensgroot tekort dat Sharp geen enkele aandacht schenkt aan de reeks proposities in de eerste helft van Ethica 5 waaarin Spinoza dit METICULEUS analyseert en inzichtelijk maakt. Heeft Sharp dit soms niet gelezen? Ook de onweerstaanbare objectie van Bouwmeester tegen Spinoza's aanvankelijke overbeklemtoning van de methode wordt door Sharp geen blik waardig gekeurd, laat staan de andere argumenten (marginale noot bij slot appendix (PER VARIAM EXPERIENTIAM), Rieuwertz jr. document etc) die ik heb aangevoerd voor mijn interpretatie.
Maar kom. Ik moet niet klagen. Hier is eindelijk ook iemand die er van overtuigd is dat elk menselijk wezen tot de hoogste kennis geraakt en dat dit geen voorrecht is van enkele studiosi of mediterende ascetische enkelingen.

Met excuses voor mijn denkbeeldige geslachtsverandering van de auteur.