Besnijdenis van jongetjes blijft een hot issue, maar valt onder het jus circa sacra

Vorig jaar was in Duitsland veel commotie over jongensbesnijdenis, n.a.v. een oordeel van een rechter die het als mishandeling zag en verbood. Daar in diverse artikelen Spinoza erbij werd gehaald, wijdde ik op 7 juli 2012 een blog aan het onderwerp: "Spinoza over besnijdenis" [Cf.]; op 14 juli 2012 gevolgd door: "Streit ums Beschneidungsurteil" [Cf.]. Aanvankelijk gingen in de Bondsdag stemmen op voor een landelijk verbod, maar een politieke oplossing werd gevonden en in december 2012 besliste de Bondsdag dat jongensbesnijdenis onder voorwaarden legaal moest zijn, waarna de rust enigszins weerkeerde. [Zie ook wiki Circumcision and law]

Nu is er deze maand een nieuwe golf van commotie ontstaan n.a.v. de resolutie die op dinsdag 1 oktober 2013 in Straatsburg door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa met 78 stemmen vóór en 13 werd aangenomen, n.l. de Children's Right to Physical Integrity [PDF]; men is "particularly worried about a category of violation of the physical integrity of children," waaronder "circumcision of young boys for religious reasons." De Raad roept alle landen op om in gesprek te gaan met religieuze groepen en een "publiek debat te beginnen met het doel om kinderen te beschermen tegen aantasting van hun mensenrechten." Besnijdenis van jongens is een "aantasting van de fysieke integriteit van kinderen", volgens de Raad.
Een dag eerder maakten de kinderombudsmannen van Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland en Groenland in Oslo bekend dat ze hun regeringen gaan oproepen om niet-medische besnijdenis van jongens te verbieden.

Jus circa sacra
Ik ga hier niet nog eens herhalen wat Spinoza in het 3e hoofdstuk van de TTP heeft gezegd over de joodse besnijdenis. Nu lijkt het me veel relevanter te verwijzen naar zijn pleidooi dat de 'hoogste overheid' het recht heeft (en de macht zou moeten hebben) voor de rust in de samenleving over het jus circa sacra te gaan. In het 19e hoofdstuk van de TTP "Ostenditur, jus circa sacra penes summas potestates omnino esse, et Religionis cultum externum Reipublicae paci accommodari debere, si Recte Deo obtemperare velimus." In dat hoofdstuk "wordt aangetoond dat het recht betreffende godsdienstzakern geheel en al berust bij de hoogste overheden, en dat de uiterlijke eredienst zich moet voegen naar de vrede in de staat, als wij God op de juiste wijze willen gehoorzamen."

Dat is makkelijker op papier gezet dan doorgevoerd. Bij dit onderwerp blijkt nog eens én hoe nodig, maar ook hoe moeilijk dat is.

The Jerusalem Post had de volgende dag, 2 oktober 2013, het bericht dat de Europese Raad besnijdenis ziet als een 'violation of the physical integrity of children'.[Cf.]; en op 14 oktober: 'Circumcision ceremonies should be held at Israeli embassies in Europe' [Cf.] dat eindigt met deze aanhaling van iemand: “The minute the Europeans harm circumcision, they’re saying they don’t want the Jews to exist,”

Begin oktober plaatste ene Michel Hervé Bertaux-Navoiseau als voorstander van beëindiging van besnijden op academia.edu een zwaar aangezet stuk: "Between barbarity and exclusion, circumcision: the worst of racisms and the greatest crime against humanity, catalyzer of fanaticism, terrorism, genocide and feminicide (sexual mutilation, an unconscious ultra-racismmasked behind religion, culture, tradition and folklore) [Cf.]

Maar degenen die zich tegen de Europese resolutie verzetten kwamen ook met zwaar geschut.

De Engelse journalist Brendan O'Neill ging er op zijn blog bij The Telegraph op 3 oktober 2013 flink tegen tekeer: "Circumcision ruling: European bureaucrats are effectively banning Jewish boys" [Cf.]. [het kreeg 1365 'Comments'!]. Het eindigde met de conclusie: "What we are witnessing in the great circumcision scare is the exploitation of so-called children's right as a means of undermining adults' rights, parental rights and fundamentally a community's right to cleave to beliefs and practices it considers to be historically and religiously important. Lawmakers and assorted atheists are turning children into battering rams against religious liberty. I find that infinitely more grotesque than circumcision."

In het Engelse blad The Spectator kreeg dezelfde Brendan O'Neill deze week nog eens de gelegenheid een anti-stuk te plaatsen: "The latest anti-Semitic cry: ban circumcision." Hij schrijft: : Foreskin-envying hippies and Eurocrats are waging war against an age-old tradition, under the guise of 'human rights'"[Cf.]

Tanya Gold op had op 11 Oktober 2013 in The Guardian een anti-artikel: "A ban on male circumcision would be antisemitic. How could it not be?" Zij krijgt uit haar pen en geplaatst: "Is this an attempt to achieve with paper what other methods could not – the removal of Jews from Europe? Will Jews leave if a ban comes in? Some will, certainly; some Jews are always packed in their minds." [Cf.]

Dit kreeg op 15 oktober een reeks ingezonden brieven, samengebracht onder "Circumcision and human rights" [Cf.]

Zie hier een overzicht van al dit soort berichten die voor alle Europese instituten worden bijgehouden. [Hoeveel ambtenaren zouden hier een baan aan hebben?]Reacties

De hele strijd en discussie berust op een (helaas fundamenteel) wanbegrip van wat de zgn. godsdienstvrijheid nou precies zou moeten en niet zou mogen inhouden. De gebieden zijn resp. Innerlijk en uitwendig /publiekelijk. Spinoza is, in historisch perspectief, de enige revolutionaire denker, die het inzicht en de moed heeft bedoelde grens scherp te trekken en dwingend te verantwoorden.