Susan James on Spinoza-tour

Als het literaire schrijvers lukte een boek uitgegeven te krijgen, dienen ze vervolgens vaak een uitgebreide promotietoer te maken langs media en kranten, langs boekhandels en leeskringen om hun boek te promoten. Het moet immers niet alleen geschreven, maar ook aan de man te worden gebracht. En de concurrentie om de aandacht van de lezers is groot. Dus dient het in the picture gebracht te worden en daar is niets mis mee.
Ook voor wetenschappelijke boeken gebeurt dat almaar meer. Ik wees op een symposium dat georganiseerd werd n.a.v. de Engelse vertaling van Eckart Förster's Die 25 jahre der Philosophie: Eine systematische Rekonstruktion [zie blog], waarbij voor elk hoofdstuk sprekers werden geboekt. Ook worden vaak in aanloop naar een boek en na het uitkomen ervan lezingen door de geleerde auteur gegeven.

Susan James, die filosofieprofessor is aan het Birkbeck College te Londen, of de promotieafdeling van de uitgever van haar recentste boek, bedachten iets vergelijkbaars. Dat boek is:

 

Spinoza on Philosophy, Religion, and PoliticsSusan James, Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics: The Theologico-Political Treatise (Oxford University Press, 2012, cf blog). Over dat boek verscheen een interessante bespreking van Herman De Dijn in het laatste nummer van Tijdschrift voor Filosofie dat op zijn website is lezen is. En een uitgebreider review, “A Worldlier Spinoza”, van Alexander Douglas zal in het Journal of Early Modern Studies verschijnen.

De in mei 2009 gehouden conferentie in Birkbeck die ook vooral over de TTP ging, "Thinking with Spinoza: Politics, Philosophy and Religion,” preludeerde wellicht al op dit boek (zie de titel en zie het blog van gisteren).

On tour over Spinoza 

Over dat boek was er begin deze maand aan de University of Western Sydney (UWS) een bijeenkomst in de reeks "Encountering the Author", waarop Genevieve Lloyd (Macquarie University), Michael Rosenthal (University of Washington) en Dimitris Vardoulakis (UWS) hun mening over dat boek verwoordden, waarna Susan James die lezingen beantwoordde. Geluidsopnamen daarvan zijn op de website van de UWS te beluisteren. Aldaar ook een PDF van haar "Law and Sovereignty in Spinoza’s Politics" [In: Moira Gatens (ed.), Feminist Interpretations of Benedict Spinoza. Pennsylvania State University Press (2009)] en de Inleiding op haar TTP-boek.

Op 13 en 14 december 2012 wordt over dat boek door de afdeling filosofie van de Universiteit Gent een workshop gehouden onder de titel “Author meets Critics”. Dan zullen Mogens Laerke (Aberdeen), Johan Olsthoorn (Leuven), Ursula Renz (Klagenfurt), Fredrika Spindler (Södertörn), Piet Steenbakkers (Utrecht) en Jo Van Cauter (Ghent) hun recensies geven resp. licht over het boek laten terugkaatsen, waarna Susan James weer haar repliek zal geven [méér hier]. Ik ben benieuwd of daarvan ook audio’s en eventueel teksten naar buiten worden gebracht.

Op de website van Spinoza in Vlaanderen verschenen onlangs vertalingen van het artikel van Susan James, "Creating Rational Understanding: Spinoza as a Social Epistemologist" (2011) en de reactie erop van Eric Schliesser. Ik neem aan dat dit een onderdeel is van het project waaraan ze bezig is: Spinoza on Learning to Live Together. A Collection of Essays. In een volgend blog kom ik daarop terug.

_______________

Eerdere publicaties van haar: The Content of Social Explanation (1984); Beyond Equality and Difference (1992) and Passion and Action: The Emotions in Seventeenth-century Philosophy (1997). Spinoza on superstition: coming to terms with fear. Mededelingen vanwege het Spinozahuis nr 88. Damon, 2006 (20 p.)

Chapter 10, "Freedom, Slavery, and the Passions. Spinoza's Platonism", in: Olli Koistinen (Ed.) The Cambridge Companion to Spinoza's Ethics (2009) [hier]

Susan James is te beluisteren:

In een op 15 januari 2010 door de BBC Radio 3 uitgezonden gesprek over passions [zie dit blog]

Baruch Spinoza (1632-1677) advocated on BBC radio 4 by Susan James (hier; maar ik krijg daar steeds storing)

When does Truth Matter? The Politics of Spinoza’s Philosophy. In: Thinking with Spinoza: Politics, Philosophy and Religion. Birkbeck College 7th & 8th May 2009 [hier]

Reacties

Uit de lovende recensie van De Dijn maak ik op dat er eindelijk, nadat ik daar decennia voor heb gestreden, iemand (James) is opgestaan die met mij van mening is dat er onder methodisch of hermeneutisch opzicht geen tegenstelling is tussen Meyer en Spinoza. Uiteraard is De Dijn, die slaafs de verkeerde Franse traditie (Zac, Lagree, Moreau) volgt, het daar niet mee eens! Dit is interessant thema voor verdere discussie tijdens promotietocht van James.

Wim,
Ik moet je tgeleurstellen.
Het hele 6e hoofdstuk, "The Meaning of Scripture" is bij books.google te lezen. Daarin komt uitgebreid het verschil (de tegenstelling) in interpretatie (methode en hermeneutiek) tussen Lodewijk Meijer en Spinoza aan de orde. En dan is te zien dat zij het niet met jou eens is!
Eerder al, in voetnoot 56 op p. 126 bij "Commentators have rightly objected that Spinoza's interpretation of these authors [Maimonides, Joseph] is misleading," vermeldt ze de hele rits scholars [Lagrée, Moreau, Macherey, Montag, Zac] volgens wie voor Maimonides Meijer moet worden gelezen. Ook naar jouw ‘dissenting view’ wordt verwezen.
Ik ben intussen zeer content te zien dat zij Meijer schrijft!
Zie voor die noot:

http://books.google.nl/books?id=2-tUl8od0uIC&lpg=PP1&hl=nl&pg=PA126#v=onepage&q&f=false

en Hoofdstuk 6:

http://books.google.nl/books?id=2-tUl8od0uIC&lpg=PP1&hl=nl&pg=PA139#v=onepage&q&f=false

Zoals ik zei ging het om een indruk, die ik had opgedaan uit De Dijn's recensie, die ik achteraf daar dus, door zijn vaagheid, verantwoordelijk voor stel. Inmiddels heb ik ook de uitvoerige samenvatting en bespreking van Dpuglas gelezen en is mij de beheofte om nader kennis te maken met het boek van James helemaal vergaan. Dat type van vermorzeling van inhoud onder overbodige contekst-informatie en verhaspeling ervan door import van speudo-geleerde perspectieven of toelichtingen laat ik in mijn Spinozahuis niet toe. Wat jij, Stan, mij vertelt over haar hoofdstuk over de "meaning of Scripture" nodigt mij allesbehalve uit om het te gaan lezen. Laat anderen hun tijd maar spenderen aan haar brouwsels.